ČT24: What did the first round of Brexit negotiations bring?

In an interview for ČT24, our director Vladimir Bartovic commented on the results of the first round Brexit negotiations.

In an interview for ČT24, our director Vladimir Bartovic commented on the results of the first round Brexit negotiations.

Will everything be negotiated on time before the divorce?

Rozvod dojednat lze. Co ale nelze stihnout je dojednání obchodní smlouvy mezi Velkou Británii a EU. Evropská unie s jinými zeměmi vyjednává obchodní smlouvy několik let, někdy až 10 let. Jsou to komplexní smlouvy, které upravují velké množství oblastí - od obchodu až po investice. Narozdíl od rozvodové smlouvy se tyto smlouvy musí schválit všemi členskými zeměmi Evropské unie podle vnitrostátních pravidel. Tudíž je téměr vyloučeno, aby se to [vyjednávání] za těch zbývajících 22 měsíců dalo stihnout. V případě rozvodové dohody však stačí, aby ji schválila Evropská rada. To znamená, že je mnohem jednodušší.

 Watch the whole interview in Czech between the times of [2:20 - 11:52] here.

#Brexit #Theresa May

Expertise: EU institutional issues, Economic and Monetary Union, € and European budget, Brexit, EU foreign policy, EU enlargement with the focus on Western Balkans, Slovak foreign and domestic policy and economic issues

Related articlesEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org