RTVS: Brexit summit

In an interview for SRo, our director Vladimír Bartovic commented on Brexit and the development in the negotiations.

Podľa všetkých informácií o tej vyjednávací smernici nediskutovali, tá smernica bola predjednaná dopredu, je dosť všeobecná na to aby uspokojila priority všeckých krajin EÚ a sústredí sa hlavně na tie oblasti kde existuje zhoda. Jeden nemenovaný diplomat EÚ spomenul, že je to zároveň aj poslední moment kedy takáto zhoda v EÚ panuje a zo až tých jednotlivé vyjednávanie následne zistí kde sa záujmy členských krajín líšia.

Já si myslím, že ano, že to bude veľmi ťažké. Jedna sa o peniaze a je to otázka veľmi citlivý aj pre Britskú premiérku Theresa Mayovou, za předpokladu, že zostane premiérka po těch predčasných voľbách v Júni. Účet, ktorý EÚ vystavila, těch 60 miliárd je samozřejme to maximum čoho EÚ chce dosiahnut. V najnovšej vyjednávací smernicích Komisie, ktoré zatím neboly schválené, ale unikly na veřejnost se jedná aj o takých absurditách, že EÚ by mala žádať preplatenie nákladov na Presťahovanie dvoch agentúr, ktoré v súčasnosti sídlí vo Veľkej Británii, takže z tochto je evidentné, že EÚ teraz žáda maximum, aby mohla postupně zlevovat.

You can listen to the whole interview in Slovak here at [1:15-26:00].

#Brexit #Theresa May #negotiations #Summit

Expertise: EU institutional issues, Economic and Monetary Union, € and European budget, Brexit, EU foreign policy, EU enlargement with the focus on Western Balkans, Slovak foreign and domestic policy and economic issues

Related articles