RTVS: Brexit summit

In an interview for SRo, our director Vladimír Bartovic commented on Brexit and the development in the negotiations.

Podľa všetkých informácií o tej vyjednávací smernici nediskutovali, tá smernica bola predjednaná dopredu, je dosť všeobecná na to aby uspokojila priority všeckých krajin EÚ a sústredí sa hlavně na tie oblasti kde existuje zhoda. Jeden nemenovaný diplomat EÚ spomenul, že je to zároveň aj poslední moment kedy takáto zhoda v EÚ panuje a zo až tých jednotlivé vyjednávanie následne zistí kde sa záujmy členských krajín líšia.

Já si myslím, že ano, že to bude veľmi ťažké. Jedna sa o peniaze a je to otázka veľmi citlivý aj pre Britskú premiérku Theresa Mayovou, za předpokladu, že zostane premiérka po těch predčasných voľbách v Júni. Účet, ktorý EÚ vystavila, těch 60 miliárd je samozřejme to maximum čoho EÚ chce dosiahnut. V najnovšej vyjednávací smernicích Komisie, ktoré zatím neboly schválené, ale unikly na veřejnost se jedná aj o takých absurditách, že EÚ by mala žádať preplatenie nákladov na Presťahovanie dvoch agentúr, ktoré v súčasnosti sídlí vo Veľkej Británii, takže z tochto je evidentné, že EÚ teraz žáda maximum, aby mohla postupně zlevovat.

You can listen to the whole interview in Slovak here at [1:15-26:00].

#Brexit #Theresa May #negotiations #Summit

Expertise: EU institutional issues, Economic and Monetary Union, € and European budget, Brexit, EU foreign policy, EU enlargement with the focus on Western Balkans, Slovak foreign and domestic policy and economic issues

Related articlesEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org