Setkání velvyslanců V4 při EU na otevřené debatě s bruselskými think-tanky

Dne 24. října 2016 jsme pořádali uzavřený kulatý stůl, který svedl dohromady čtyři velvyslance Visegrádských zemí při EU a dvanáct z nejvýznamnějších think-tanků působících v Bruselu. Setkání se konalo v rámci projektu Think Visegrad in Brussels na půdě Stálého zastoupení Polské republiky při Evropské unii.

Akci zahájily proslovy velvyslanců Jarosława Starzyka z Polska, Martina Povejšila z České republiky, Petra Javorčíka ze Slovenska a Olivera Várhelyiho z Maďarska. Cílem setkání bylo vytvořit platformu pro diskuzi mezi oběma stranami. Pro velvyslance to tak byla příležitost představit priority svých zemí a Visegrádské skupiny jako celku, a také pohovořit o jejím fungování. Think-tanky zastupovaly odraz současné situace Visegrádské skupiny a jejich představitelé se dotazovali jak na témata týkajících se společných postojů, tak i na konkrétní záležitosti relevantní pro jednotlivé členy.

Podnětem pro setkání byl hlavně vývoj událostí, které přineslo britské referendum, a současné výzvy pro EU, které posílily potřebu aktivní účasti ze strany středoevropských členských států v hledání účinných řešení na úrovni EU. Konkrétní témata se ve velké míře shodovala s tématy zahrnutými ve společném prohlášení September 2016 V4 Joint Statement z Bratislavy – tj. témata týkající se demokratické legitimity EU a pravomocí národních parlamentů, bezpečnostní a obranné spolupráce, migrace, jednotného trhu a obchodní politiky, EU a Ruska atd. Zástupci think-tanků, jakožto aktivní účastníci debaty, kladli otázky a usilovali o zpětnou vazbu na jejich protiargumenty. Výsledný formát debaty, který vedl k otevřené výměně názorů, byl vítán z obou stran, které se zároveň shodly na potřebě budoucí pravidelnosti takové iniciativy.

Report a více informací nalezenete v anglické verzi článku.

Think Visegrad in Brussels, v jehož rámci se debata konala, je projekt implementovaný Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM a financovaný Mezinárodním visegrádským fondem. Cílem projektu je posílit hlas a viditelnost středoevropských zemí v srdci politických debat v EU a podpořit EU dialog v regionech.

#V4 #velvyslanci při EU #Brusel #think-tank #kulatý stůl #Visegrádská skupina

Brussels Office
Avenue de Broqueville 40, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org