Vývoj rozvojové spolupráce EU: od plenek k dospělosti?

V nové publikaci ze série BRUSSELS MONITOR se Eva Křížková zaměřuje na proměny politiky rozvojové spolupráce Evropské unie.

  • Politika rozvojové spolupráce je významným politickým i ekonomickým nástrojem Evropské unie. Přesto je v současné veřejné debatě toto téma opomíjeno. V letech 2000 a 2015 přijalo mezinárodní společenství rozvojové cíle (takzvané Rozvojové cíle tisíciletí a Cíle udržitelného rozvoje), a stanovilo tak vymýcení extrémní chudoby a zajištění inkluzivní a udržitelné prosperity jako priority. V tomto kontextu je politika rozvojové spolupráce Evropské unie jedním z nejdůležitějších nástrojů k dosažení vytyčených cílů.

Celý policy paper si můžete přečíst v PDF na pravé straně.

#Brussels Monitor #rozvoj #spolupráce #prosperita #Rozvojové cíle tisíciletí #Cíle udržitelného rozvoje

EU Monitor Archív
Série publikací

Zvyšování povědomí o vnitřním fungování Evropské unie a o tom, jak ovlivňuje vliv České republiky ve strukturách EU.Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org