Národní konvent o EU: revize Víceletého finančního rámce a aplikace principu European Added Value

Dne 14. října se v rámci projektu Národní konvent o EU uskuteční kulatý stůl, který se bude zabývat revizí Víceletého finančního rámce a aplikací principu European Added Value.

Ředitel Vladimír Bartovic bude v pátek 14. října moderovat kulatý stůl v rámci Národního konventu o EU na téma revize Víceletého finančního rámce a aplikace principu European Added Value. Náš výkonný ředitel Radomír Špok a Zuzana Kasáková vypracovali podklady k této diskuzi.

V rámci kulatého stole budou diskutovány následující otázky:

  1. Jaké chápání, vč. odkazu na konkrétní politiky či nástroje, principu Evropské přidané hodnoty by ČR měla prosazovat, aby pokud možno co nejlépe obhájila své priority při vyjednávání nového VFR?
  2. Jaké věcné priority by ČR měla prosazovat při vyjednávání příštího VFR po roce 2020 vzhledem k její postupně se měnící čisté pozici následkem socio-ekonomickému růstu v ČR a rovněž proměny její relativní pozice vůči ostatním členským státům EU (i v souvislosti s Brexitem)?
  3. Je ČR v blízké budoucnosti schopna používat efektivně unijní programy, jakými jsou například HORIZONT 2020 či CEF (ve své nekohezní části) a nové finanční nástroje, nebo by se i nadále měla soustředit především na podporu nástrojů založených na národních obálkách a grantovém financování?

Podkladový dokument ke kulatému stolu je k dispozici zde.

Více informací o Národním konventu o EU naleznete na webových stránkách Národního konventu o EU

#Národní konvent o EU #kulatý stůl #víceletý finanční rámec #European Added Value

Radomír Špok
Výzkumný spolupracovník

Oblasti zájmu / výzkumu: vzdělávání, regionální politika, kohezní politika (politika soudržnosti), participativní demokracie, transparentnost, lobbying.

Zuzana Kasáková
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: Institucionální problémy EU, Ekonomicke a Měnové Unie, Euro a Evropský rozpočet, Brexit, zahraniční politika EU, rozšíření EU na Západní Balkán, Slovenská zahraniční a domácí politika a ekonomické problematiky

Podkladové materiály k zasedáním Národního konventu o EUInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org