More Effective EU Democracy Support in the Eastern Partnership

Publikace předkládá krátkodobá a střednědobá doporučení, odpovídající politickým trendům v rámci států Východního partnerství. EU by měla být schopna tato doporučení představit skrze revizi vlastních nástrojů na podporu demokracie, a to zejména v rámci Evropské politiky sousedství a hodnocením Evropských nástrojů sousedství. Autory jsou Miriam Lexmann, Věra Řiháčková, Márton Ugrósdy a Richard Youngs.

Dokument byl připraven v rámci projektu ‘Agenda for reforming EU democracy funding in Eastern Partnership states’, který byl podpořen Mezinárodním visegrádským fondem a vytvořen ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM, Institutem pro mezinárodní otázky a obchod (KKI) a Mezinárodním republikánskýcm institutem (IRI).

#Demokracie #Evropská politika sousedství

Richard Youngs
Seniorní spolupracovník Programu demokracie a vlády práva, Carnegie Europe
Márton Ugrósdy
Výzkumník Institutu zahraničních věcí a obchodu (KKI)
Věra Řiháčková Pachta
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: Zahraniční politika EU, východní partnerské země EU, EU kooperace a rozvoj, bezpečnost EU a protiteroristická politika

Miriam Lexmann
Ředitelka EU kanceláře Mezinárodního republikánského institutu (IRI)