Policy Brief | Byly zájmy české průmyslové politiky zahrnuty v diskusích o strategické agendě EU na roky 2024-2029?

V souvislosti s nedávným návratem průmyslové politiky na globální a unijní scénu tento policy brief popisuje, jak se české zájmy v této politice odrážely v debatách vedoucích k přijetí strategické agendy EU na období 2024-2029. Nejprve se snaží definovat zájmy české průmyslové politiky a nastiňuje dva alternativní přístupy k tomu, jak je lze vnímat. Liberální přístup navazuje na dlouhodobě zavedený konsenzus, podle něhož by Česko - jako velmi otevřená, exportně orientovaná ekonomika - mělo prosazovat především bezproblémový vnitřní trh bez překážek a volný obchod. Píše výzkumná pracovnice Institutu EUROPEUM Klára Votavová ve své nové publikaci.

Alternativní progresivní přístup chápe průmyslovou politiku jako rozvojový nástroj, který by při správném zacílení mohl Česku pomoci vymanit se z "pasti středního příjmu". Po vymezení českých zájmů v oblasti průmyslové politiky článek analyzuje závěry Evropské rady přijaté v období od října 2023 do dubna 2024 a zprávu Enrica Letty na vysoké úrovni o jednotném trhu EU s cílem zjistit, jak se v těchto dokumentech odrazily. Článek dochází k závěru, že v dokumentech strategické agendy je patrný obrat k tématům konkurenceschopnosti, což je v souladu s českými zájmy definovanými podle liberálního přístupu. Naopak progresivní přístup k průmyslové politice zůstává v těchto dokumentech stranou.

Celý Policy Brief najdete pod tlačítkem PDF.

 

#Policy Brief #český průmysl #Evropská rada #Strategická agenda EU

Klára Votavová
Výzkumná spolupracovnice

Expertíza: Sociální politika EU, Digitální politika EU, Spravedlivá transformace, střední a východní Evropa/EU

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org