The European Union in the Fog

Závěrečná publikace projektu 'Stavění mostů pro překonávání různosti národních náhledů na EU' byla zveřejněna. Náš ředitel Vladimír Bartovic byl jeden z 28 přispěvatelů, přinášejíc pohled České republiky.

Závěrečná publikace projektu Stavění mostů pro překonávání různosti národních náhledů na EU shromažďuje náhledy z členských zemí EU. Každá kapitola se drží stejné struktury a odpovídá na pět hlavních otázek:

"Co Vaše země doufá, že bude přínosem z jejího členství v Evropské unii?"
"Myslíte si, že se Evropská unie zdá být jasným projektem ve Vaší zemi? Pokud ne, jaké jsou hlavní důvody?"
"Jaký stupeň integrace se jeví jako přiměřený k politickému i ekonomickému postavení a ambicím Vaší země?"
"Podle Vás, jakým způsobem bychom mohli posílit myšlenku sounáležitosti ke společné evropské veřejné scény napříč občany členských zemí?",
a "jakou politiku byste považoval za nezbytné provádět na evropské úrovni s cílem lépe legitimovat projekt EU?".

Umožňující snadnější srovnání, publikace si klade za cíl poskytnout seriózní analýzu všech 28 členských států, a to způsobem, který bude přístupný široké veřejnosti.

Jedním z původních cílů bylo zjistit, zda by se mohly objevit jedna nebo dvě hlavní politické iniciativy na evropské úrovni, které by mohly osvěžit obraz a důvěryhodnost EU v očích jejích občanů. Stručná odpověď zní, že nikdo nemůže instinktivně oživit EU napříč všemi členskými státy.

Nicméně, tři hlavní trendy se objevily v napříč kapitolami:

  • Za prvé, od Unie se očekává, že přinese výsledky. Místo velkých projektů, které mohou hypoteticky federalizovat Evropany, by se EU měla zaměřit na uskutečňování konkrétních dílčích projektů. Jinými slovy, mělo by se jednat o "Evropskou unii projektů".
  • Druhým hlavním trendem je konkrétnější pro země Eurozóny. Řešení hospodářské krize zůstává prioritou. K dispozici je široká podpora pro více robustní hospodářskou a měnovou unii, ale recepty pro dosažení této fáze se mohou lišit mezi zeměmi, které chtějí větší flexibilitu a zeměmi, které se zastávají názoru, že by mělo převažovat dodržování pravidel.
  • Třetí trend, který rozhodně stojí za zmínku, je důležitost se věnovat zahraniční politice. Mnohé příspěvky zdůrazňují, že se od EU očekává větší role v zahraniční a bezpečnostní politice.

Publikace byla původně zveřejněna na stránkách IFRI, a je ke stažení v anglickém jazyce pomocí tlačítka PDF v levé části tohoto článku.

#Building Bridges #IFRI #publikace #Evropská unie

Expertiza: Institucionální problémy EU, Ekonomicke a Měnové Unie, Euro a Evropský rozpočet, Brexit, zahraniční politika EU, rozšíření EU na Západní Balkán, Slovenská zahraniční a domácí politika a ekonomické problematiky

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org