RevivEU

Projekt RevivEU, který realizují čtyři přední instituce v zemích V4, se zabývá potřebami, obavami a strachem občanů V4 ve čtyřech různých oblastech týkajících se EU. Činí tak prostřednictvím kvantitativního i kvalitativního výzkumu postojů občanů ke změně klimatu, migraci, covid-19 a právnímu státu. Analyzuje také vládní politiky v těchto čtyřech hlavních oblastech a způsob, jakým je komunikace těchto politik formulována ve veřejném diskurzu.

“Bruised but not broken: oživení významu EU v myslích občanů V4."

Projekt reaguje na nadcházející volby do Evropského parlamentu v roce 2024 a zaměřuje se na výzkum a řešení nejspornějších témat v rámci Evropské unie, především se zaměřením na její novější členské státy - země V4. Tyto země se potýkají s některými formami ústupu od demokracie, jako je nízká účast ve volbách, tendence k euroskepticismu, vysoká míra nedůvěry v úřady nebo oživení populismu. Celkově tyto signály naznačují odklon od evropského projektu.

Proto je nezbytné porozumět potřebám, obavám a strachu občanů V4. Je také na čase  - Evropa nyní stojí na pokraji mnoha změn, mezi nimiž je hlavní zelená transformace, jejímž cílem je boj proti změně klimatu.

Cílem projektu je zjistit postoje a preference občanů ke čtyřem širokým oblastem politiky, které v nedávné minulosti hrály klíčovou roli ve snaze Evropské unie přizpůsobit se novému politickému prostředí: dekarbonizační politika, migrace, pandemie COVID-19 a debaty o právním státě.

V první fázi projektu provedeme kvalitativní a kvantitativní výzkum postojů občanů ke čtyřem hlavním tématům projektu. Dále se budeme zabývat přístupem vlád zemí V4 k těmto tématům prostřednictvím analýz politiky a diskurzu v zemích V4. Druhá fáze projektu bude vycházet z realizovaného výzkumu a bude spolupracovat s různými zúčastněnými stranami a tvůrci politik s cílem sdílet zjištění a připravit komunikační a angažované strategie před volbami do Evropského parlamentu v roce 2024. V neposlední řadě budeme šířit výsledky a poznatky prostřednictvím veřejných diskusí, workshopů, podcastů a mediálních výstupů pro veřejnost.

Web projektu: reviveu.net

Aktuálně vypsané webináře:

Vláda práva ve V4: Středoevropská revolta proti liberalismu?
Datum: 12.10., čas: 16:00 -17:00
Registrace: https://forms.gle/htw179A8F66aZPDTA

United in Fragmentation: Comparing Migration, Climate, Post-Pandemic Recovery and Rule of Law Policies and Discourse in the V4 (in English)
Datum: 23.10., čas: 17:00-18:00
Registrace: https://forms.gle/Vo4FCpMn3a6RcEaW6

Postpandemická obnova ve V4: Za více peněz, proti hlubší integraci EU
Datum: 25.10., čas: 16:00-17:00
Registrace: https://forms.gle/4TMfyLgk17QepDT77


Projekt realizují přední think-tanky a výzkumné instituce v každé ze zemí V4: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM v Česku; Bratislava Policy Institute na Slovensku; 21 Research Center v Maďarsku; The Projekt: Polska Foundation v Polsku; a je podporován Evropskou unií.

 

#projekt #RevivEU

Kristína Chlebáková
Projektová manažerka, Manažerka Prague European Summit


Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org