Report: Postřehy k uprchlíkům na Balkáně v kontextu dohody EU a Turecka

Náš výzkumný pracovník Michal Vít sepsal report ze své cesty na Balkán v kontextu s finalizací dohody EU a Turecka.

Několik postřehů k uprchlíkům jsoucím na Balkáně v kontextu s finalizací dohody EU s Tureckem:

  • Za prvé, celý problém přítomnosti uprchlíků na Balkáně je do značné míry medializován nátlakově, neboť v největším táboře v Idomeni vládne nikým neřízená disciplína, která rozhodně neodpovídá hordě "divochů". 
  • Přítomnost uprchlíků nepůsobí žádné výrazné politické ani společenské problémy jednotlivým státům – ty uprchlíky nevidí, nevnímají a ani na ně výrazně nedoplácí. Pro uprchlíky jsou jednoduše jen na tranzitní trase, podle čeho taktéž celý problém odsouvají na okraj zájmu, a to i volebních kampaní.
  • Hlavní jádro pomoci je realizováno Organizací spojených národů a Lékaři bez hranic, jejíchž dobrovolníkům bezpochyby patří uznání za jejich práci, neboť se daří celou situaci držet v relativně přijatelných mezích.
  • Uprchlíci na Balkáně způsobují rozjezd tzv. typické ‚šmeliny‘ – podvodného jednání, které je ještě umocněno dědictvím válek a existující válečnou infrastrukturou: využívání příležitostí, jak vydělat na cizím neštěstí, organizovat převaděčství přes hory atd. 
  • Žádný z balkánských států, včetně Řecka, nemá zájem o přistoupení k celému problému za účelem nalezení trvalého řešení; naopak všechny státy to považují za nátlakový prostředek k dosažení jiných, vlastních cílů vůči EU (což platí právě i pro případ Řecka).
  • Avšak dojde-li na vyhrocení situace, všechny státy se budou chovat vydíračně, podobně jako Turecko.

Takový je tedy kontext – jedná se o hru o nervy. Státy problém neřeší a ani se aktivně nepodílí na stabilizaci situace, mnozí zástupci neziskových organizací tlačí skrze uprchlíky svoji nátlakovou agendu a zástupci různých politických uskupení členských států EU si mnou ruce nad příležitostí "národní kampaně" zadarmo.
 

#uprchlická krize #Balkán #Turecko #dohoda #report

Michal Vít
Výzkumný pracovník (do září 2018)

Oblasti zájmu: Politické strany, národní identita, V4

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org