Národní konvent o EU | Podkladový materiál: Formáty regionální spolupráce z pohledu ČR

Naše seniorní výzkumná pracovnice Jana Juzová a výzkumná spolupracovnice Zuzana Kasáková zpracovaly podkladový materiál pro Kulatý stůl národního konventu o EU na téma Formáty regionální spolupráce z pohledu ČR. Kulatému stolu jsou předloženy tři hlavní otázky: Jakou pozici by měla mít v české zahraniční politice Visegrádská skupina? Jak by měla Česká republika přistupovat k dalším formátům regionální spolupráce v prostoru střední Evropy? Jakým způsobem by Česká republika měla využívat svého zapojení do evropské územní spolupráce?

Česká republika (ČR) se v poslední dekádě účastní na různých úrovních řady platforem regionální spolupráce, mezi něž patří zejména Visegrádská skupina, Slavkovský formát či iniciativa Trojmoří, avšak i další méně ustálené a neformální formáty. V řadě z nich stojí Česká republika aktuálně v pozici, kdy potřebuje definovat svůj postoj a své budoucí působení v jejich rámci. Hlavní výzvu zcela zřejmě představuje spolupráce v rámci Visegrádské skupiny a její relevance v období, kdy prochází největší krizí od svého vzniku v roce 1991 kvůli závažným problémům v oblasti právního státu především v Maďarsku a ambivalentnímu postoji Maďarska vůči Rusku v kontextu války na Ukrajině. Nabízí se proto větší využití ostatních formátů, především Slavkovské spolupráce, která se však od svého vzniku potýká s absencí hlubší agendy. V případě iniciativy Trojmoří zase Česká republika bude muset učinit odkládané rozhodnutí, zda se zapojí do investičního fondu platformy a jaké projekty by předložila namísto kontroverzní výstavby kanálu Dunaj-Odra-Labe. Ve středoevropském prostoru je pro Česko významný také strategický dialog s Německem, který může představovat pro ČR další alternativu, včetně možností, jak zapojit Německo do spolupráce s existujícími středoevropskými platformami.


Zároveň ke spolupráci v regionu střední Evropy přispívají i nástroje Evropské unie (EU) podporující teritoriální spolupráci zejména ve formě přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce. Vzhledem k velkému množství iniciativ a jejich různých úrovní vyvstává pro Českou republiku otázka, jak různé formáty a iniciativy co nejlépe koordinovat, jak je využít k prosazování svých zájmů a jak zajistit, aby byly vzájemně komplementární.

Celý podkladový dokument najdete pod tlačítkem PDF.

 

#Konvent

Zuzana Kasáková
Výzkumná spolupracovnice
Jana Juzová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: regionalismus, Visegrádská spolupráce, demokratizace a evropská integraci zemí západního Balkánu, proces rozšiřování EUInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org