Workshop v Charkově: "Information Security as a Part of National Security in Eastern Europe"

Zástupce EUROPEA Jan Kříž se zúčastnil workshopu v ukrajinském Charkově na téma "Information Security as a Part of National Security in Eastern Europe". Přečtěte si jeho report z tohoto mezinárodního setkání.

Ve dnech 19. – 20. února se v ukrajinském Charkově konal workshop pod názvem "Information Security as a Part of National Security in Eastern Europe", který byl finančně podpořen z Visegrádského fondu.

Cílem hlavního organizátora Law Science Institute of Yaroslav Mudriy, National Law University bylo vytvoření diskusního prostoru pro odbornou debatu na téma elektronické a informační bezpečnosti ve východní Evropě, zejména pak Ukrajiny s přihlédnutím k současnému konfliktu odehrávajícímu se na jejím území.

V diskusi vystoupili zástupci místí akademické obce, kteří se snažili definovat možný právní rámec elektronického boje z pohledu mezinárodního práva. Vystoupili rovněž zástupci ukrajinských bezpečnostních orgánů i soukromého IT sektoru, jejichž cílem bylo najít společnou formu strukturální organizace elektronické a informační bezpečnosti se zaměřením zejména na vzdělávání.

Do diskuse měli možnost odborně přispět i zahraniční hosté, kteří hovořili zejména o zkušenostech se silnou zahraniční proruskou propagandou odehrávající se na internetu a možných nástrojích implementovatelných ze strany Ukrajiny.

Většina řečníků uchopila výše uvedená témata spíše z pohledu strukturálního, tedy ve smyslu bezpečnostní politiky státu. Příspěvek EUROPEA se naopak zaměřil spíše na jednotlivce – internetového uživatele, jakožto základní a nejzranitelnější článek všech bezpečnostních systémů.

Vzhledem k tematické šíři celého workshopu, je obtížné shrnout výsledky diskuse do několika vět, nicméně nejsilněji vyznívaly názory a argumenty pro nutné navýšení finančních prostředků v oblasti elektronické a informační bezpečnosti, adaptaci vzdělávacího systému pro vzdělávání široké veřejnosti v již zmíněných oblastech a vytvoření jasného mezinárodního právního rámce v oblasti kyberkriminality.

#workshop #Ukrajina #kyberbezpečnost #propaganda #Rusko

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org