Report | Evropská letní škola 2022: Confronting the past to win the future: Are we ready for smart, prosperous, secure and green Europe?

V červenci 2022 uspořádal Institut pro evropskou politiku EUROPEUM již 19. ročník Evropské letní školy v Praze. Letošní akademický program byl zaměren na nejdiskutovanější témata v rámci klíčových politik Evropské unie jako je energetická bezpečnost, implementace Zelené dohody pro Evropu nebo boj EU proti hybridním hrozbám.

V červenci 2022 uspořádal Institut pro evropskou politiku EUROPEUM již 19. ročník Evropské letní školy v Praze. Letošní akademický program byl zaměren na nejdiskutovanější témata v rámci klíčových politik Evropské unie jako je energetická bezpečnost, implementace Zelené dohody pro Evropu nebo boj EU proti hybridním hrozbám. 

Letošního ročníku letní školy se zúčastnilo 23 studentů a studentek, kteří do Prahy přijeli z celého světa. Během osmidenního vzdělávacího programu studenti a studentky absolvovali devět přednášek, tři exkurze, dva interaktivní workshopy, a také se zúčastnili mnoha zábavných volnočasových aktivit.

Vzdělávací program začal v pondělí exkurzí v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde se účastníci mohli setkat s poslankyní Evou Decroix a se Zdeňkem Beránkem, zahraničně-politickým poradcem předsedkyně poslanecké sněmovny. Setkání a přednáška byly zaměřené na zahraničně-politické postoje ČR v době války na Ukrajině. Odpoledne se naši studenti a studentky zúčastnili přednášky Marcela Kolaji, kvestora a poslance Evropského parlamentu, který přiblížil studentům a studentkám aktuální legislativní iniciativy EU v oblasti digitálních technologií, a také celkovou digitální strategii Evropské unie pro následující roky.

Úterní ráno začalo přednáškou Jana Daniela, výzkumného pracovníka Ústavu mezinárodních vztahů, která se zaměřila na stav odolnosti vůči hybridním hrozbám v době války na Ukrajině. Poté následovala přednáška Kateřiny Davidové, výzkumné pracovnice Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM a Centra pro dopravu a energetiku. Tématem přednášky byly klimatické změny a stav Zelené dohody pro Evropu (EU Green Deal). Odpoledne se studentky a studenti věnovali tématu transatlantických vztahů v kontextu současných rozvrácených vztahů medzi velmocemi. Přednášku vedla výzkumná pracovnice EUROPEUM a ředitelka Nadace aliance demokracií, Danielle Piatkiewicz. 

Ve středu ráno se studenti a studentky zúčastnili exkurze Ministerstva zahraničních věcí ČR a měli se také možnost setkat s Danielem Volfem, ředitelem Odboru analýz a plánování zahraniční politiky, který hovořil o cílech předsednictví ČR v Radě EU, a rámcově o české zahraniční politice. Šéfredaktorka Euraktiv.cz Aneta Zachová následně navázala s přednáškou na téma Vysoká politika EU a zaměnitelná role vysokých představitelů EU, kteří reprezentují EU v zahraničních otázkách. 

Čtvrteční ráno se konala přednáška Kataríny Svitkové, výzkumné spolupracovnice EUROPEUM, která analyzovala odolnost měst v době konfliktů, klimatických krizí a pandemií. Poté následovala přednáška zaměřena na vize společné bezpečnostní politiky EU, kterou vedli Radim Samek a Adéla Jiřičková, oba působíci na Ministretsvu obrany ČR. V odpoledních hodinách, studenti a studentky navštívili Agenturu Evropské unie pro kosmický program (EUSPA), kde se dozvěděli o jejích aktivitách v oblasti navigačních systému a možnostech budoucí kariéry v Evropských institucích a agenturach. 

Konec týdne jsme začali přednáškou vedenou Michalem Hrubým, výzkumným pracovníkem EUROPEUM, který přiblížil studentům a studentkám letní školy stav energetické bezpečnosti EU a obecně energetické geopolitiky EU v časech krizí a války. Poslední oficiální přednášku letošní letní školy uvedla Martina Tauberová, býv. náměstkyně pro EU a zahraniční obchod, která přednášela o pozici EU v oblasti obchodní politiky a také o strategiích a výzvách evropského obchodního prostoru. Naši studenti a studentky měli příležitost zlepšit své debatní a argumentační dovednosti během workshopu se Sudhansum Kadrem, předsedou EU Horizons Univerzity Karlovy v Praze.

Součástí Evropské letní školy jsou také volnočasové a teambuildingové aktivity jako bowling, paddle boats na Vltavě nebo volejbal. Studenti tak měli možnost vybalancovat pestrý akademický program reakreací. 

Evropská letní škola 2022 byla pořádána pod záštitou Zastoupení Evropské komise v České republice, Úřadu Vlády České republiky, Předsednictví ČR v Radě EU a ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy. Tímto bychom chtěli poděkovat našim partnerům za spolupráci a podporu.

Další informace o programu příští Evropské letní školy naleznete na našich webových stránkách www.essprague.eu

#Report #Letní škola #ESS

Alexandra Ilková
Externí spolupracovnice

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org