FÓRUM sociální politiky: Zelená dohoda může být sociálně progresivní

Naše výzkumná pracovnice Kateřina Davidová v odborném časopise FÓRUM sociální politiky, který vydává Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, napsala krátkou úvahu o tom, jak zelená dohoda může být sociálně progresivní. V článku shrnuje nynější vývoj Zelené dohody pro Evropu se zaměřením na socio-ekonomické oblasti. Text argumentuje, že sociálně spravedlivé transformace na nízkoemisní ekonomiku se dosáhne až tehdy, kdy se začne dodržovat princip „znečišťovatel platí“ a přestanou se rozdávat povolenky zdarma velkému průmyslu.

Dekarbonizace ekonomiky není pouze záležitostí technologických změn, např. náhrady jednoho zdroje energie zdrojem jiným, ale jedná se o zásadní společenskou, ekonomickou a politickou transformaci. Pokud chceme snížit emise na „čistou nulu“ do roku 2050 a zabránit tak nejhorším scénářům oteplování planety, pak není možné tohoto cíle dosáhnout pouze kosmetickými úpravami.

Celý článek si můžete přečíst zde. (strany 19-20)

#zelená dohoda #dekarbonizace

Kateřina Davidová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: Energetická a klimatická politika EU, ochrana životního prostředí

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org