Národní konvent o EU: Závěry a implementace výstupů Konference o budoucnosti Evropy

Vedoucí naší bruselské kanceláře Žiga Faktor vypracoval podkladový materiál na téma Závěry a implementace výstupů Konference o budoucnosti Evropy. Odpovídá v něm na tři otázky: Jak docílit toho, aby byla závěrům Konference přikládána vetší pozornost občanů a médií? Jak zajistit úspěšnou implementaci výstupů KOBE? Je vhodné využívat některé aspekty Konference i po jejím ukončení? A jakou roli v tomto může Česká republika hrát?

Evropská unie by měla v nadcházejících měsících zajistit, aby se doporučení vytvořená v rámci Konference projednala i na politické úrovni a dosáhla alespoň částečné implementace těchto výstupů občanů. Je naprosto klíčové, aby na danádoporučení reagovaly i členské státy, jelikož v opačném případě je vysoce pravděpodobné, že nereflektování občanských doporučení by mohlo vést knárůstu euroskepticismu napříč Evropskou unií a většímu sklonu občanů k podpoře antisystémových a nedemokratických politických stran.

Celý podkladový dokument naleznete pod tlačítkem PDF.

 

 

#KOBE #budoucnost Evropy

Žiga Faktor
Zástupce ředitele a vedoucí bruselské kanceláře

Expertíza: Rozšiřování EU, integrace zemí západního Balkánu, vztahy EU s Tureckem, slovinská politikaInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org