E15.cz: Elektromobilita ve stínu války – proč teď řešit suroviny?

Náš výzkumný pracovník Michal Hrubý napsal pro online deník E15.cz článek o elektromobilite ve stínu války. Článek podrobně popisuje, do jaké míry konflikt na Ukrajině ovlivnil trh s energiemi, na jaké otázky je třeba se v nadcházejících měsících soustředit a co by mělo být klíčem k dosažení tzv. surovinové bezpečnosti.

Nahraďme v krátkém období dodávky plynu a ropy z jiných států, diverzifi kujme toto energetické portfolio včetně surovin. Nepřipusťme ale, aby investice do energetické infrastruktury vedly pouze k převedení závislosti na jiný vybraný stát. Z dlouhodobé perspektivy bude nejspíš daleko podstatnější řešit otázky obnovitelných zdrojů, jaderné energie a elektromobility než zemního plynu.

Celý článek si můžete přečíst zde.

#Ukrajina #Energie #Elektromobilita

Michal Hrubý
Výzkumný pracovník

Expertiza: zelená ekonomika EU, těžký průmysl, doprava

Související články