POZVÁNKA: EU± // Rok 2021 v Evropské unii

Zveme Vás na poslední debatu ze série EU±, tentokrát o tom, co přinesl rok 2021 pro Evropskou unii. Debata proběhne online formou v pondělí 20. prosince 2021 od 18:00.

Rok 2021 byl poznamenán zejména přetrvávající pandemií covid-19, která v první polovině roku přebrala většinu viditelné agendy Evropské unie. Otázky dostupnosti a distribuce očkovacích látek často dominovaly při jednáních lídrů evropských států a situace i diskuze byly často napjaté. I přesto však došlo k posunu v několika zásadních oblastech - implementace nového víceletého finančního rámce (evropského rozpočtu), příprava reformy vlastních zdrojů EU či harmonizace daní. Mnohem více se hovoří i o geopolitické roli Unie a její bezpečnostní připravenosti, což zdůrazňuje nedávno přijatý Strategický kompas, a také o konkrétním naplnění závazků a cílů deklarovaných v Zelené dohodě pro Evropu. Evropská komise proto v létě představila klimaticko-energetický legislativní balíček Fit for 55 a před pár dny také seznam tzv. zelených investic, které mají napomoci udržitelnějšímu financování v EU.
Jaká další témata formovala evropskou agendu v roce 2021? Co se povedlo a kde naopak nastaly problémy? Existuje nějaká oblast, ve které Česká republika zanechala výraznou stopu? A jaký je výhled pro rok 2022? Na tyto a další otázky Vám odpoví naši hosté.
Hosté:
- Vít Havelka, výzkumný pracovník, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
- Michal Hrubý, výzkumný pracovník, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
- Tomáš Weiss, zástupce ředitele pro vědu, Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
Moderátorka:
Kristína Chlebáková, projektová manažerka, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Událost můžete sledovat na facebookovém eventu a na stránkách EUROPEUM.
#událost #EU+-

Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unieInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org