POZVÁNKA: Nakolik ovlivní přístupy stran k Evropské unii parlamentní volby?

Zveme Vás na debatu “Nakolik ovlivní přístupy stran k Evropské unii parlamentní volby?” . Debata bude probíhat ve čtvrtek 6. října 2021 od 17:30 do 19:00.

Česká republika  zažije  tento  týden  volby do poslanecké  sněmovny. Analytici  už měsíce
přináší   prognózy   potenciálních   výsledků   voleb   a   také   sledují,   které   faktory   ovlivňují
preference voličů. Jedním z těchto faktorů jsou i programy politických stran, které se snaží
zaujmout své voliče širokým spektrem témat jako jsou například daně či životní prostředí.
Mnozí   by   proto   očekávali,   že   otázka   Evropské   unie   a   postoj   politických   subjektů
k evropským  záležitostem  bude  hrát  jednu  z hlavních  rolí   v těchto  programech.  Politické
strany   a   hnutí   nicméně   ve   svých   kampaních   téma   EU   příliš   neakcentují,   což   by  mohlo
naznačit, že u svých voličů velký zájem o evropských otázkách nečekají.
Je však tvrzení, že otázka Evropské unie nepatří mezi důležité faktory v rozhodování voličů,
správné   zhodnocení?   Vnímají   občané   České   republiky   naší   pozici   v EU   jako   zásadní   a
potenciálně i ovlivňující jejich životy? Do jaké míry hraje roli nacionalismus ve vnímání
důležitosti EU? Je přístup politických stran k EU zásadní pro rozhodování ve volbách do
poslanecké   sněmovny?   A   jaké   přístupy   či   postoje   k EU   můžeme   u   jednotlivých   stran
pozorovat a očekávat?


Hosté:
Nikola Hořejš – analytik ústavu STEM
Vendula Kazlauskas – Projektová manažerka a analytička, Asociace pro mezinárodní
otázky
Moderátor: Vít Havelka, výzkumný pracovník, Institut pro evropskou politiku
EUROPEUM
 

Událost můžete sledovat na facebookovém eventu a na stránkách EUROPEUM. 

#volby #debata

Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unie

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org