EURACTIV: Konference o budoucnosti Evropy se zatím příliš nedaří. Pomůže její „horká fáze“?

Naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Stuchlíková okomentovala průběh Konference o budoucnosti Evropy a její dosavadní dopad.

„Ve stručnosti lze říct, že evropské instituce nemají dosah směrem k občanům, členské státy motivaci propagovat akci, která pro ně nemá přidanou hodnotu, a občanská společnost nedostala žádné impulzy (např. ve formě grantů), aby se konferenci věnovala a sama o sobě nemá kapacity. Zároveň ti, kdo o konání konference vědí, často pochybují nad smysluplností takovéhoto cvičení, případně bojují s ne zcela přehlednou platformou“

Celý článek naleznete zde.

##EU #Konference o budoucnosti Evropy #KOBE

Zuzana Stuchlíková
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: instituce EU, právní stát, střední Evropa

Související články

Žádné související články


Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org