Youth Conference in Prague

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Kanceláří Evropského parlamentu v České republice organizuje v rámci Konference o budoucnosti Evropy pro studenty českých středních a vysokých škol první Youth Conference in Prague 2021. Cílem konference je poskytnout mladým lidem platformu a prostor být součástí celoevropských diskuzí o budoucnosti Evropy.

 

Studenti v průběhu letošní Youth Conference in Prague, která se bude konat 3. až 5. listopadu 2021 v Praze, získají bližší informace o klíčových tématech Konference o budoucnosti Evropy. Půjde zejména o témata klimatické změny a životního prostředí, postavení a budoucnosti České republiky v EU nebo budoucnost evropské zahraniční politiky a stav evropské demokracie. 

Účastníci budou nejdříve rozvíjet své znalosti v průběhu interaktivních workshopů s vedoucími odborníky v daných oblastech. Dále o těchto otázkách budou diskutovat s klíčovými aktéry rozhodovacích procesů a zástupci českých a evropských institucí během uzavřených kulatých stolů. Celá konference vyvrcholí veřejným panelem, který bude vysílán online, a ve kterém vybraní účastníci konference a zástupci studentů veřejně přednesou svá doporučení představitelům institucí EU a dalším hostům. 

Pokud Vám je mezi 15 až 26 lety a máte zájem se konference zúčastnit, prosím přihlaste se pomocí formuláře na tomto odkazu do 8. října. Součástí přihlášky je také odpověď či vlastní postoj k tématu: Budoucí výzvy EU - jak je překonat a řešitOdpovědi nám můžete vkládat do formuláře ve formě kratší eseje nebo videa, anebo zpracované graficky ve formě plakátu. Komise složená ze zástupců Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM pak na základě přihlášek vybere 20 studentek a studentů středních a vysokých škol, kteří se konference budou účastnit.

Kritériem pro přihlášení je věk mezi 15 až 26 lety, studium na střední nebo vysoké škole, schopnost domluvit se v českém nebo slovenském jazyce a schopnost účastnit se konference osobně v Praze. Účast je zdarma, ubytování a cestovní náklady v rámci České republiky (pro účastníky mimo Prahu) a stravování během konference bude hrazené organizátory akce. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte manažerku projektu Kristínu Chlebákovou na kchlebakova@europeum.org.

Děkujeme všem přihlášeným, o výsledku výběru budou uchazeči informováni nejpozději 13.10.

#Youth Conference in Prague #životní prostředí #klimatická změna #budoucnost Evropy #FutureIsYours #YCP

Kristína Chlebáková
Projektová manažerka


Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org