Posílení partnerství v NATO mezi USA a EU na společných hodnotách

Naše výzkumná pracovnice Danielle Piatkewicz přispěla svým článkem do Atlantic Forum, který se zabývá Severoatlantickou aliancí a jejím partnerstvím mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií.

Celý článek v anglickém jazyce si můžete přečíst zde

#NATO #EU #USA

Danielle Piatkiewicz
Výzkumná pracovnice

Expertiza: Transatlantické, středo- a východoevropské zahraniční a bezpečnostní vztahy, podpora demokracie a NATO.

Související články