Posílení partnerství v NATO mezi USA a EU na společných hodnotách

Naše výzkumná pracovnice Danielle Piatkewicz přispěla svým článkem do Atlantic Forum, který se zabývá Severoatlantickou aliancí a jejím partnerstvím mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií.

Celý článek v anglickém jazyce si můžete přečíst zde

#NATO #EU #USA

Danielle Piatkiewicz
Výzkumná pracovnice

Expertiza: Transatlantické, středo- a východoevropské zahraniční a bezpečnostní vztahy, podpora demokracie a NATO.

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org