Info.cz: Návrh zpoplatnit emise v dopravě a vytápění budí rozporuplné reakce

Naše výzkumná pracovnice Kateřina Davidová okomentovala pro Info.cz nový balíček návrhů "Fit for 55" týkajících se klimaticko-energetických výzev. V článku výzkumnice vysvětluje jaké plány na snížení emisí má EU, nebo jak se bude měnit trh s emisními povolenkami.

Jedním z nejvíce diskutovaných návrhů je reforma evropského systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS. Tento systém doposud pokrýval asi 40 % všech evropských emisí a to zejména ze sektorů energetiky, velkého průmyslu a vnitroevropských letů. Původním cílem bylo snížit emise v rámci těchto sektorů o 43 % do roku 2030 v porovnání s rokem 2005. Nový návrh navyšuje tento cíl na 61 % a upravuje tomu i patřičné mechanismy systému tak, aby cena povolenky zůstala stabilně dostatečně vysoko a motivovala tím emitenty k modernizaci svých provozů a přechodu od fosilních zdrojů na čistší alternativy.

Celý článek si lze přečíst na stránkách info.cz

#ETS #klima #emise #fitfor55

Kateřina Davidová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: Energetická a klimatická politika EU, ochrana životního prostředí

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org