EngagEU - Zapojse.eu

Projekt EngagEU (Zapojse.eu) si klade za cíl podpořit zapojení občanů do otázek zelené transformace a postpandemické obnovy Evropy tím, že vytváří prostor pro jejich aktivní participaci v otevřené diskuzi o klíčových otázkách pro Evropskou unii a Českou republiku. Skrze interaktivní webové prostředí nabízí široké veřejnosti možnost získání povědomí o Evropském parlamentu, jeho činnosti a aktuálních aktivitách, které mají dopad na každodenní život občanů.
Projekt je realizován Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM a s podporou Evropského parlamentu.

Cíle projektu: 

  • Výzkum Institutu EUROPEUM v uplynulém roce upozornil, že tématu zelené transformace a ekonomického zotavení po pandemii covid-19 bude v letošním roce nutné věnovat zvláštní pozornost.
  • Projekt EngagEU (Zapojse.eu) se tedy zaměřuje především na smysluplné zapojení občanů České republiky do otázek zelené transformace a postpandemické obnovy skrze poskytnutí relevantních informací o těchto tématech a aktuálním vývoji v řešení těchto otázek na úrovni Evropské unie.

Aktivity projektu:

Zapojení občanů do otevřené diskuze v otázkách postpandemické obnovy a zelené transformace Evropy i podporu aktivního vzdělávání ve věcech činnosti Evropského parlamentu, jakožto jediného přímo voleného orgánu Evropské unie, se projekt EngagEU (Zapojse.eu) snaží zajistit skrze interaktivní webové prostředí.

Co můžete na stránkách projektu nalézt:

  • Informační sekci obsahující užitečný přehled informací o Evropském parlamentu a jeho činnostech, o procesu zelené transformace a o postpandemické obnově Evropy.
  • Sekci informující o aktuálním dění v Evropském parlamentu.
  • Výsledky průzkumu provedeného STEM Ústavem empirických výzkumů o názorech české společnosti na tématiku zelené transformace a postpandemické obnovy a roli Evropské unie, která zároveň obsahuje doprovodnou infografiku.
  • Kvíz obsahující otázky provedeného průzkumu, ve kterém si můžou návštěvníci webu srovnat svůj názor se zbytkem české společnosti.
  • Na webové stránce projektu bude postupně přibývat 24 videorozhovorů s českými a zahraničními poslanci Evropského parlamentu, které budou doplněné fact-checkingem provedeným Demagog.cz.

Na projektu zároveň spolupracujeme s Deník.cz, na jehož stránkách budete moci každý měsíc nalézt články reflektující na rozhovory s europoslanci prováděnými v rámci projektu EngagEU (Zapojse.eu).

Sledovat nás můžete na Facebooku a Instagramu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci subvenčního programu Evropského parlamentu v oblasti komunikace. Evropský parlament se nepodílel na jeho přípravě a nenese žádnou odpovědnost za informaci, informace nebo stanoviska vyjádřená v rámci projektu, ani jimi není vázán, neboť za ně v souladu s příslušným právem odpovídají pouze autoři, oslovené osoby, vydavatelé nebo vysílatelé programu. Evropský parlament nemůže být činěn odpovědným ani za přímé nebo nepřímé škody, které mohou vzniknout při realizaci projektu. 

#Zapojse #EngagEU #Evropský parlament

Kristína Chlebáková
Projektová manažerka, Manažerka Prague European Summit


Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org