Jeseníky a politické vyčleňování

Projekt o vyčleňování menšin v České republice který analyzuje území Jeseníků.

Problematika vyčleňování menšin a hledání „nepřítele“ se stává stále více relevantní v české společnosti. Zároveň je otázkou času, kdy se tohoto tématu chopí i politická hnutí. Tento trend je patrný zejména v lokalitách, které jsou ekonomicky a společensky znevýhodněné a potýkají se celou řadou sociálních problémů – vysoká nezaměstnanost, nepříznivé vyhlídky pro rozvoj atd. Jak ukázaly parlamentní volby v roce 2013, voličská podpora pro hnutí používající tuto „taktiku vyloučení“ (např. Úsvit na celostátní úrovni) je vyšší něž průměr v ČR. Jednou z těchto lokalit je i oblast Jeseníků – v tomto případě okresy Jeseník a Bruntál. Oba okresy splňují veškeré výše popsané atributy a proto je riziko politické manipulace výrazně vyšší.

Co projekt zkoumá?

Zaměřili jsme se na 9 největších měst v regionu, kde politika není již jen o osobních preferencích, ale také o střetu ideí a názorů. Níže uvedená města jsou dílčími centry zkoumaného regionu a hrají – v místním kontextu – důležitou roli v utváření společenského života na místní úrovni.

Zaměřili jsme se na následující města (v abecedním pořadí): Bruntál, Břidličná, Budišov nad Budišovkou, Javorník, Jeseník, Krnov, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem a Zlaté Hory.

Zkoumali jsme volební kampaň pro komunální volby všech politických hnutí kandidujících ve zmíněných městech: vylepené plakáty, bilboardy, internetové a facebookové stránky, zprávy tisku, volební programy a rozhovory s místními obyvateli.

V analýze jsme se soustředili na témata, kterým se jednotlivé strany a hnutí věnují se zaměřením na oblast bezpečnosti a sociální oblasti. Profily jednotlivých měst obsahují analýzu veškerých relevantních témat vztahující se k popsaným oblastem.

Výsledky projektu

Ve všech případech – s drobnou výjimkou Bruntálu – dochází k tomu, že místní se mezi sebou identifikují s daným městem. Důvod pro nevytahování sociálních témat je v zásadě lakonický – všichni se všemi znají a nebudou vytvářet problém, který z podstaty města nelze vyřešit. Proto se pozornost věnuje primárně praktickým problémům zdánlivě ovlivnitelných z lokální úrovně. I na přímé otázky týkající se soužití s romskou populací místní obyvatelé ve většině případů odpovídají, že je bezproblémová. Výjimkou je cílené sestěhovávání do ohrožených lokalit za účelem tzv. Sociálního podnikání.

Co jsme v projektu zjistili si můžete přečíst tak na našem blogu a na stránkách projektu.

#projekt #Jeseníky #menšiny

Michal Vít
Výzkumný pracovník (do září 2018)

Oblasti zájmu: Politické strany, národní identita, V4Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org