POZVÁNKA: Jakou chceme EU v roce 2025? Změna institucionálního rámce

Zveme Vás na debatu ze série Jakou chceme EU v roce 2025, tentokát o změně institucionálního rámce Evropské unie. Bude se konat 5. listopadu v 17:30 online.

Diskuzi budeme vysílat na facebookové stránce Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

Dotazy budete moct pokládat hostům pomocí komentářů pod přímým přenosem.

Diskutovat budou:
Kateřina Bocianová, zástupkyně ředitelky, Odbor politik EU, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Markéta Pitrová, docentka, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
Zuzana Stuchlíková, výzkumná spolupracovnice, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Moderátor: Vít Havelka, výzkumný pracovník, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Již od přijetí Lisabonské smlouvy a jejího vstupu v účinnost se neustále diskutuje nad tím, jakým způsobem, a zdali vůbec, by měla proběhnout reforma základního institucionálního rámce EU. Zastánci hlubší integrace by v některých případech rádi viděli Evropskou komisi jako celoevropskou vládu a Evropský parlament jako plnohodnotnou dolní komoru. Příznivci volné spolupráce zase upřednostňují přeměnu rozhodovacího procesu EU na více mezivládní. Další diskuse probíhá na úrovni Evropské unie i o rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou v oblastech společné zahraniční politiky nebo daní.  

Jaké změny institucionálního rámce EU připadají v úvahu? Jsou tyto změny vůbec proveditelné? A do jaké míry jsou potřebné? Existuje něco jako středoevropský pohled na reformu Evropské unie? Jaký postoj by měla zastávat Česká republika?

Více informací naleznete na Facebooku.

 
 

 

 

#Jakou EU chceme v roce 2025 #instituce EU

Zuzana Stuchlíková
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: instituce EU, právní stát, střední Evropa

Vít Havelka
Výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unie

Související články

Žádné související články