Evropská zelená cesta - budoucnost Česka?

Kateřina Davidová z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM napsala komentář "Green Deal a Česká republika" pro publikaci Evropská zelená cesta - Budoucnost Česka?, která byla vydána ve spolupráci Wilfried Martens Centre for European Studies a Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP) a jejímž cílem je představit náměty pro Českou republiku na cestě k její udržitelné budoucnosti.

Green Deal v České republice bude takový, jaký si ho uděláme. Zelená dohoda pro Evropu je poměrně stručný dokument (samostatné sdělení Evropské komise z prosince 2019 má pouze 24 stránek), který ukazuje směr, jakým by se Evropská unie měla vydat pro dosažení svého závazku klimatické neutrality do roku 2050. Jedná se o rámec, který bude naplněn jednotlivými strategiemi. Tyto strategie se týkají různých aspektů ochrany životního prostředí a klimatu, např. udržitelného zemědělství, dopravy, průmyslu, cirkulární ekonomiky, ochrany biologické rozmanitosti či sociálně spravedlivého odchodu od uhlí.

Česká republika nutně potřebuje nasměrovat svoji ekonomiku do budoucna. Nemá již smysl pokoušet se oživovat stará průmyslová odvětví a fosilní průmysl . Doba koronavirová nám ukázala, že zatímco uhlí či ropa zažívaly tvrdý pád, investice do obnovitelných zdrojů či elektromobilů i před bezprecedentní zpomalení ekonomiky stále rostly. Trh v tomto smyslu předběhl politická rozhodnutí. Nemá proto smysl nyní vynakládat cenné veřejné prostředky na záchranu odvětví, jako je uhlí, která již nyní nejdou rentabilní a do několika let mohou v důsledku ekonomického vývoje skončit. Naopak návratnost investic do oblastí, jako je zateplování budov (vedoucí k úspoře energií), obnovitelné zdroje, akumulace, nízkoemisní doprava či rozvoj elektrické sítě, je velmi vysoká. 

Celou publikaci můžete nalézt zde.

#klima #Zelená dohoda

Kateřina Davidová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: Energetická a klimatická politika EU, ochrana životního prostředí

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org