POZVÁNKA: Café Evropa online: Konec uhlí v Česku – Jaká je budoucnost uhelných regionů v ČR?

Zveme Vás na další diskuzi v rámci formátu debat Café Evropa, kterou pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Europe Direct Česká republika a Eurocentrum Praha. Debata se bude konat 21. září v 17:30.

  • Kdy: 21. září, 17:30–19:00
  • Kde: online na facebooku Café Evropa

Hosty dalšího debatního podvečera s názvem "Konec uhlí v Česku – Jaká je budoucnost uhelných regionů v ČR?" budou:

  • Anna Kárníková, ředitelka, hnutí DUHA
  • Jan Kříž - náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, Ministerstvo životního prostředí
  • Josef Schwarz, ekonomický poradce, Zastoupení Evropské komise v ČR
  • Jiří Štěrba, zástupce zmocněnce hejtmana Karlovarského kraje

Debatu bude moderovat Martin Vokálek, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Akci budeme vysílat živě. Do diskuze se budete moci zapojit přímo během debaty pomocí komentářů pod videem. Pokud máte již nyní nějaké otázky, pište je prosím do této události. Živé vysílání bude k dispozici zde: https://www.facebook.com/CafeEvropaCZ/live/.

Prostřednictvím  Zelené dohody pro Evropu se státy Evropské unie zavázaly k dosažení klimatické neutrality do roku 2050, s čímž souvisí i přechod od fosilních zdrojů na obnovitelné zdroje energie. Zároveň se kvůli rostoucí ceně emisních povolenek fosilní zdroje, zejména uhlí, stále více prodražují. Většina evropských zemí již oznámila, k jakému roku plánuje ukončit těžbu uhlí, v České republice se o tomto datu ještě diskutuje. I z tohoto důvodu vznikla v Česku v létě 2019 tzv. uhelná komise s úkolem připravit scénáře pro ukončení těžby a spalování uhlí v zemi. Tato komise projednává jako nejoptimističtější scénář konec těžby v ČR mezi lety 2030 a 2035, naopak jako nejpozdější datum uvádí rok 2050. Samotné utlumení těžby bude mít na region dopad i v otázce zaměstnanosti, jelikož se pracovníci z odvětví budou muset přesměrovat na jinou specializaci. Již tak komplikovanou finanční situaci tohoto odvětví v důsledku snížení cen uhlí i jeho poptávky ze strany odběratelů ještě zkomplikovala koronavirová krize, která v českých dolech způsobila přerušení těžby.

Do jaké míry bude Evropská unie spolufinancovat přechod členských zemí na nízkouhlíkové hospodářství? V jaké situaci je v tomto ohledu Česká republika a podaří se jí splnit evropské cíle? Jak bude vypadat pomoc dotčeným regionům? Kolika pracovních míst v uhelném průmyslu se ukončení těžby uhlí v Česku dotkne a kam bude tato pracovní síla přesměrována? Reagovala již vláda na otevřený dopis Greenpeace a Hnutí DUHA, kterým jejich zástupci vyzývali k podpoře horníků a přeměny regionu? V jaké fázi jsou plány na přeměnu českých uhelných regionů a jak jsou do jejich přípravy zapojeny místní samosprávy?

V Česku se ukončení těžby uhlí týká konkrétně Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje, pro něž jsou vyčleněny značné investiční prostředky z fondu EU pro spravedlivou transformaci. Aby do dotčených regionů plynuly také pravidelné a podrobné informace o nových příležitostech, směřuje do zmíněných krajů  i grantová výzva Evropské komise na vytvoření informačních středisek Europe-Direct, jejichž rolí bude poskytovat na lokální úrovni informace jak široké veřejnosti, tak i místním zainteresovaným skupinám (zástupcům místních samospráv, firem, odborů, neziskového sektoru, univerzit, atd).

Přihlášky do této výzvy lze podávat do 15. října 2020. Veškeré informace o podmínkách grantové výzvy naleznete zde:  https://ec.europa.eu/czech-republic/business-funding/grants_cs_cs?fbclid=IwAR07eSoe1JhubRWeWlCdUlCgrIhy1F8xsdDf4ZwfW7PawF3VrhBa3HKcSRc

Máte-li jakýkoliv dotaz, obrátit se na nás můžete na e-mailu debaty@cafe-evropa.cz.

#uhlí #uhelné regiony

Martin Vokálek
Výkonný ředitel

Expertiza: Ekonomická problematika, Evropská bezpečnost a NATO, válečné zločiny a mezinárodní právní problematika.

Miroslava Pisklová
Projektová manažerka

Expertiza: Evropská bezpečnost a obrana, hybridní hrozby, transatlantické vztahy, slovenská domácí a zahraniční politikaInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org