Policy paper: Klimatická změna: může sjednotit rozdělenou společnost?

Lucie Vinařská v podkladovém článku ke stejnojmenné debatě ze série Prague Climate Talks (17.9.) zkoumá názor české společnosti na klimatickou změnu, její rozdělení a potenciál na sjednocení v důsledku klimatické krize.

  • Dopady lidské činnosti na životní prostředí si postupně vybírají svou daň ve formě zvyšování průměrné teploty na planetě. V současnosti se již jedná o vědecky podložený fakt a předmětem debaty je nyní způsob, jak co nejefektivněji snížit negativní dopady klimatické změny na společnost, přírodu a hospodářství. Jak se k tomu ale staví česká společnost?
  • Klimatická změna přispívá k právě probíhající environmentální krizi zahrnující sucho, degradaci půdy, vymírání biologických druhů či migraci. Ačkoliv se klimatická změna v budoucnu dotkne postupně všech, ve společnosti se stále objevují skeptické názory ohledně urgence a způsobu nutné reakce. Klíčem jsou ochota a priority jednotlivých aktérů. Jak ochotná je česká společnost řešit klimatickou změnu?
  • Nejen v české společnosti se objevují dělící linie v debatě o klimatu. Vyvstává tedy otázka, jak výrazně je česká společnost rozdělena ve vnímání klimatické změny? Jedná se případně o téma, které by mohlo českou společnost sjednotit?

Celý článek si můžete přečíst pomocí tlačítka PDF vpravo.

Více informací o události naleznete zde.

#klimatická změna #společnostInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org