Sbližování EU a Turecka na bodu mrazu – příčiny a důsledky?

Naše stážistka Natálie Češková ve svém blogu zkoumala současný vztah mezi EU a Tureckem.

Vztahy Evropské unie a Turecka jsou dlouhodobě diskutovaným tématem. Turecko je pro Evropu strategickým partnerem, ať už obchodním, tak i politickým a geografickým. Vzhledem k tomu, že Turecko tvoří předěl mezi zeměmi Středního východu, které jsou politicky méně stabilní, a zeměmi Evropy, je otázka jeho integrace do evropských struktur politicky významná. Ve světle událostí z minulých let byla však vidina tureckého přistoupení do Evropské unie odložena na neurčito.

Integrace Turecka má hluboké kořeny; formálně začala už se začátkem 60. let minulého století, kandidátský status má Turecko od roku 1999 a přístupová jednání byla spuštěna roku 2005. Několik kapitol integrace bylo otevřeno, žádná ale nebyla uzavřena a některé z nich byly dokonce zablokovány kvůli situaci na Kypru. V březnu 2016 byl znovu potvrzen závazek Turecka i EU k provádění společného akčního plánu, jehož cílem je zvládat příchod uprchlíků a migrantů do Evropy a oživit proces přistoupení Turecka do EU. Na to navázalo v červnu otevření dalších dvou kapitol integrace. Celý proces byl ale de facto odsouzen k dlouhodobému zmrazení po nezdařeném puči v červenci 2016, jenž vedl k výraznému zhoršení fungování právního státu v zemi.

Celý článek najdete zde

#EU #Turecko #IntegraceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org