Building Bridges Between National Perspectives on the European Union

Jak je v současné době stále více vidět, postoj členských států k Evropské unii se někdy zásadně liší. Francouzský institut pro mezinárodní vztahy (IFRI) začal v prosinci 2014 jedinečný projekt, který cílí na překlenutí těchto rozdílů skrze vzájemné porozumění a dialog. Projekt potrvá do konce března 2016.

Projekt Building Bridges Between National Perspectives on the European Union (Stavění mostů pro překonávání různosti národních náhledů na Evropskou Unii) si klade za cíl podnítit veřejnou debatu o vztahu členských států s EU a o budoucnosti Unie jako takové. V rámci snahy zachovat analytický a vzdělávací přístup je cílem projektu jednak shromáždit odborníky a místní účastníky ve všech 28 členských státech, tak i podniknout semináře a konference v Polsku, Španělsku, Belgii, Francii a České republice. Na konci projektu bude zveřejněna on-line publikace obhajující všech 28 příspěvků v doprovodu s komparativní analýzou. Finální výstupy celého projektu bude prezentován na dvou konferencích, v Praze a v Bruselu. Pražskou konferenci bude na jaře organizovat institut EUROPEUM.

Více infromací o projektu, včetně krátkých video dialogů na toto téma, naleznete kliknutím zde.

#EU #building bridges #IFRI

Expertiza: Institucionální problémy EU, Ekonomicke a Měnové Unie, Euro a Evropský rozpočet, Brexit, zahraniční politika EU, rozšíření EU na Západní Balkán, Slovenská zahraniční a domácí politika a ekonomické problematikyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org