POZVÁNKA: Vzdělání a demokracie

Festival demokracie, Knihovna Václava Havla a EUROPEUM Institut pro evropskou politiku srdečně zvou všechny zájemce na panelovou diskuzi týkající se propojení českého vzdělání a demokracie, která se uskuteční v úterý 15. října od 16 hodin.

Místem konání akce bude Knihovna Václava Havla (Ostrovní 29/3, Nové Město, Praha 110 00), diskuze potrvá od 16.00 do 17.30. 

Václav Havel a další významné osobnosti českého boje za demokratickou budoucnost považovali vzdělání za základ demokracie. Dnes, 30 let po zavedení demokracie v České republice a 15 let po vstupu země do EU, poskytuje český vzdělávací systém základní vzdělání pro každého občana a v mezinárodním srovnání funguje relativně dobře. Na druhé straně zůstává vzdělávání podfinancováno vládou, pedagogická pracovní síla stárne a obsah vzdělávání zdůrazňuje prehistorii nad znalostmi moderních dějin. Učí školy občany, jak být aktivními členy demokratické společnosti? Jaké hodnoty mohou být žákům předávány v rámci současného českého vzdělávacího systému? Jaké hodnoty by měly být sdělovány? Umožňují školy, aby byli občané kritičtí v oblasti politiky? Co by se dalo udělat, aby české vzdělávání vytvořilo „lepší občany“? Vybavují školy občany správnými dovednostmi k uplatnění na trhu práce? Jaké změny jsou ve vzdělávání třeba, aby Česko dokázalo úspěšně reagovat na klimatickou změnu? 

Český vzdělávací systém ve vztahu k české demokracii zhodnotí následující řečníci:

  • Jana Straková, Institut pro výzkum a vývoj vzdělávání, Univerzita Karlova v Praze

Moderátorem panelové diskuze bude Milan Urbaník z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. 

Akce je součástí Festivalu demokracie a doprovodného programu konference Forum 2000 a je dostupná také na Facebooku

 

#Festival demokracie #Vzdělání #Demokracie

Milan Urbaník
Juniorní výzkumník

Expertiza: behaviorální věda, vzdělávání, veřejná politikaInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org