Zpravodaj DEMAS 2/2019

Prohlédněte si, co je nového na poli neziskových organizací sdružujících se pod asociací DEMAS.

DEMAS je nezávislá platforma, která od svého vzniku v roce 2008 sdružuje 11 českých nevládních organizací věnujících se podpoře demokratizace, lidských práv či občanské společnosti.

Ve druhém zpravodaji roku 2019 se dozvíte i o našich aktivitách, kterými jsou nejrůznější debaty a konference věnující se aktuálním tématům či projekty jako Prague European Summit.

Celý zpravodaj je ke stažení pomocí tlačítka PDF napravo.

#demas #zpravodajInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org