Zpravodaj DEMAS 3/2018

Prohlédněte si, co je nového na poli neziskových organizací sdružujících se pod asociací DEMAS.

DEMAS je nezávislá platforma, která od svého vzniku v roce 2008 sdružuje 11 českých nevládních organizací věnujících se podpoře demokratizace, lidských práv či občanské společnosti.

Ve třetím zpravodaji roku 2018 se dozvíte i o našich aktuálních aktivitách, mezi které patří například Prague European Summit či EuropaSecura, a dalších debatách a konferencích.

Celý zpravodaj je ke stažení pomocí tlačítka PDF napravo.

#demas #zpravodaj