Udržitelná mobilita ve městech

Naši výzkumní pracovníci Kateřina Davidová a Christian K. Lassen napsali podkladový materiál pro konferenci o budoucnosti udržitelné městské mobility. Materiál nyní vychází jako publikace.

Co je "chytré" město a jak s tím souvisí udržitelná mobilita ve městech? Přečtěte si publikaci od Kateřiny Davidové a Christiana K. Lassena, která vznikla ve spolupráci s pražskou kanceláří Heinrich-Böll-Stiftung, s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a Centrem pro dopravu a energetiku (CDE). Publikaci vydalo Centrum architektury a městského plánování (CAMP).

Existují různé definice toho, co musí splňovat „chytré“ město. Společným jmenovatelem je zapojení informačních technologií do každodenních procesů odehrávajících se ve městě. Někteří považují za základní aspekt „chytrých“ měst sběr a využívání dat (např. IBM definuje „chytré“ město jako „město, které dokáže optimálně využívat veškeré vzájemně propojené informace, jež jsou dnes dostupné […], k optimalizaci užívání limitovaných zdrojů“), jiní kladou největší důraz na služby občanům (např. Manchester Digital Development Agency chápe chytrá města jako místa, „v nichž mají občané k dispozici všechny informace, které potřebují k informovaným rozhodnutím o svém životním stylu a pracovních i dopravních možnostech“). Zásadním prvkem „chytrého“ města by mělo být zacílení na obyvatele a na zlepšení kvality jejich životů.

Například v Singapuru sbírají architekti a projektanti informace o větru, teplotě, slunečním svitu a stínech a na jejich základě se pak rozhodují, kde vybudovat parky a hřiště a kde instalovat solární panely. Díky tomu vzniká vysoce efektivní město.

Celou publikaci, v českém i v anglickém jazyce, si můžete přečíst pod tlačítkem PDF vpravo vedle článku.

#mobilita #udržitelný rozvoj #chytrá města #smart cities

Christian Kvorning Lassen
Zástupce ředitele & vedoucí výzkumu

Expertiza: Migrace/evropská migrační krize, zahraniční politika EU, mezinárodní právo týkající se humanitárních intervencí, skandinávská politika, populismus

Kateřina Davidová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: Energetická a klimatická politika EU, ochrana životního prostředí

Související články

Žádné související články


Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org