EuropaSecura 2019 – soutěž pro středoškoláky o evropské obraně a bezpečnosti

Dvanáctý ročník našeho projektu EuropaSecura vyvrcholil svým celostátním finálem v Brdech a poté v Bruselu. Studenti si na vlastní kůži vyzkoušeli, co všechno čeká zástupce Evropské unie během krizové situace a jak probíhají diplomatická jednání v rámci EU a NATO.

Na konci června byl završen letošní ročník soutěže EuropaSecura třídenní návštěvou Bruselu. Z počátečních 1560 účastníků mohly vzejít pouze tři vítězné týmy, jimiž se nakonec stali studenti z Gymnázia U Balvanu v Liberci Anna Bobková, Markéta Hlaváčková a Cyril Vacek, dále tým z Gymnázia Příbram ve složení Karel Walenka, Vojtěch Ježek a Tomáš Mígl a v neposlední řadě tým z Gymnázia Havlíčkův Brod ve složení Tereza Kotlasová, Martin Toman a Matěj Marek. Finalisté museli úspěšně projít vědomostním online testem, sepsat a následně obhájit své bezpečnostní analýzy a také absolvovat unikátní pětidenní pobyt na vojenské základně v Brdech plný diplomatických jednání mentorovaných týmem EUROPEA a také praktických cvičení vedených zástupci Armády ČR. Odměnou byla nejúspěšnějším účastníkům 12. ročníku EuropaSecura cesta do metropole Evropské unie organizovaná Zastoupením Evropské komise v České republice, která trvala od středy, 26. června 2019, do pátku 28. června 2019.

Po příletu studenti ihned zamířili do jedné z budov Evropské komise – Charlemagne, kde pro ně byla připravena diskuze s eurokomisařkou Věrou Jourovou, jejíž agendu tvoří otázky spravedlnosti, spotřebitelské politiky a rovnosti žen a mužů. Paní eurokomisařka na úvod studentům řádně pogratulovala k úspěchu v soutěži a následně představila náplň své práce v jedné z nejdůležitějších institucí Evropské unie a neúnavně odpovídala na zvídavé otázky studentů. Druhým bodem programu prvního dne bylo představení fungování Evropské komise a jejím složení. Přednáška o roli EK byla vedena interaktivní formou jedním z českých zaměstnanců, který působí na Generálním ředitelství pro rozpočet.

Druhý den se taktéž nesl v duchu zajímavých přednášek. Dopoledne se studenti přesunuli opět do návštěvnického centra EK a setkali se zde s vedoucí oddělení českého tlumočení Evropské komise, která představila téma mnohojazyčnosti. Mnohojazyčnost je pro organizaci, jako je Evropská unie, naprosto nezbytná. Studenty nejvíce zajímaly rozdíly mezi pracovními a úředními jazyky či co vůbec práce tlumočníka obnáší. Po krátké přestávce čekala vítězné týmy informační přednáška v anglickém jazyce ohledně možné kariéry v evropských institucích. Od zaměstnankyně z Úřadu pro výběr zaměstnanců do EU se studenti dozvěděli, jak probíhá celé výběrové řízení a jaké možnosti mají mladí lidé v případě, že by je práce v EU zajímala. V druhé části dne se studentům věnoval digitální expert z Generálního ředitelství pro komunikaci, který představil probíhající kampaň EU & JÁ cílenou na mladé lidi. Následovalo představení kampaně #EUProtects, která si klade za cíl chránit před nekalými praktikami. Hlavní tvář kampaně za ČR, Kristina Guttekova z Generálního ředitelství pro obchod, studentům například přiblížila otázky dohlížení na dodržování zásad spravedlivého obchodu ze strany Evropské komise.

Poslední den se vydali studenti do nového sídla Severoatlantické organizace, kde pro ně byl připraven bohatý program. Hlavním bodem bylo setkání s velvyslancem Jiřím Šedivým ze Stálé delegace České republiky při NATO, který hovořil o poslání a fungování NATO v současné době. Slova se mimo jiné ujal i podplukovník Vladimír Šupšák z Armády České republiky, který studentům představil ozbrojené síly ČR.

Ačkoliv byly tři dny plné přednášek a nových informací, měli studenti také čas na prohlídku belgické metropole. Ochutnávka legendárních belgických hranolek a vaflí, prohlídka bruselského náměstí Grande-Place, známé sošky čůrajícího chlapečka do fontánky Manneken Pis či ocelové stavby Atomium nesměly zůstat opomenuty.

Věříme, že třídenní návštěva Bruselu a celá soutěž měla pro studenty obrovský přínos v podobě nabytí nových informací a poznatků a rozvoje mnoha dovedností a doufáme, že mnohé z nich motivovala k budoucímu angažmá, ať už v institucích EU či NATO. Zároveň děkujeme partnerům letošního ročníku soutěže EuropaSecura, kterými byly Ministerstvo obrany ČR, Armáda ČR, Zastoupení Evropské komise v ČR, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Hanns-Seidel-Stiftung a Eurocentra Úřadu vlády a těšíme se na spolupráci v roce 2020.

O tom, čím si studenti museli v rámci výcviku projít, si můžete přečíst přímo na stránkách Ministerstva obrany ČR zde, zde a zde. Více se můžete dozvědět na stránkách Příbramského a Jabloneckého deníku a na stránkách Eurocentra Pardubice.

Více informací o celém projektu lze nalézt přímo na stránkách EuropaSecura zde.

#EuropaSecura #EuropaSecura 2019 #soutěž #armáda #diplomacie #bezpečnostní riziko #střední škola

Martin Vokálek
Výkonný ředitel

Expertiza: Ekonomická problematika, Evropská bezpečnost a NATO, válečné zločiny a mezinárodní právní problematika.Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org