REPORT: Zachraňte evropské volby

Report z projektu Zachraňte evropské volby, který jsme organizovali ve spolupráci se Zastoupením Friedrich Ebert Stiftung v České republice, je nyní k dispozici.

Celý report je k dispozici skrz tlačítko PDF napravo od tohoto článku. Fotky jsou dostupné na Facebooku

#evropské volby #Evropský parlament #volby 2019 #participace

Miroslava Pisklová
Projektová manažerka

Expertiza: Evropská bezpečnost a obrana, hybridní hrozby, transatlantické vztahy, slovenská domácí a zahraniční politika