Kauppalehti (FI): Tutkija: Ranskalainen komission pomona voisi johtaa yhteentörmäyksiin EU:n kehityksessä

Naše Zuzana Stuchlíková komentovala pro finský deník Kauppalehti proces obsazování vrcholných pozic v EU, zejména volbu předsedy Evropské komise.

Celý článek ve finštině si můžete přečíst na Kauppalehti.fi

#EU #Evropská unie #Evropská komise #Evropský parlament

Zuzana Stuchlíková
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: instituce EU, právní stát, střední Evropa

Související články