TA3: Z. Stuchlíková o rumunskom predsedníctve EÚ

Zuzana Stuchlíková komentovala pro slovenskou televizi TA3 nadcházející rumunské předsednictví a výzvy, kterým bude během něj Rumunsko čelit.

Může být Rumunsko během následujícího půlroku oslabeno vnitropolitickými spory, které mohou narušit evropskou agendu? 


Může se to stát, na druhou stranu představitelé Rumunska jsou si vědomi toho, že to předsednictví je unikátní příležitost, jak nějakým způsobem zviditelnit svou zemi na evropské úrovni, a věřím tomu, že udělají všechno pro to, aby se vyhnuli nějakým větším sporům.

Na druhou stranu jednou z priorit, které si Rumunsko vytyčilo pro své předsednictví, je právě otázka společných evropských hodnot, kde vláda práva je jedním z těch klíčových témat, která se debatují, a tam samozřejmě ta jejich pozice může být trošku slabší, protože právě mají doma tyto problémy, kterým se věnuje i právě Evropská komise a Evropský parlament, takže tam bude otázka, jakou to bude hrát roli. Nicméně myslím si, že úspěch toho rumunského předsednictví bude spíš záviset na tom, jak se vypořádá s těmi evropskými tématy, než jakým způsobem se bude vyvíjet domácí scéna. 

Co všechno čeká Rumunsko během předsednictví a na čem závisí jeho úspěch?

Rumunsko se nachází v nelehké situaci, protože v příštím půlroce nás čekají dvě zásadní události. Bude to odchod Velké Británie z Evropské unie, který se očekává na konci března. Je otázka, v jaké podobě k tomu odchodu dojde a bude do jisté míry na evropských vyjednavačích a na té politické úrovni i na rumunském předsednictvím, aby si nějakým způsobem byli schopni sjednotit země nové evropské sedmadvacítky. Ten další velký bod budou samozřejmě evropské volby, které proběhnou na konci května. Ty poněkud zkracují dobu, kterou rumunské předsednictví má na to, aby dokončilo důležité položky v tom legislativním procesu, protože parlament se naposledy sejde v polovině dubna. Pak je tam celá řada dalších témat, která se budou diskutovat. Je to půlrok, kdy by se měla posunout debata o víceletém finančním rámci, 9. května proběhne největší summit pod rumunským předsednictvím v Sibiu, kde by se měla debatovat budoucnost Evropské unie, pokračování nebo uzavření toho bratislavského procesu, který běží od roku 2016. Takže tohle budou ty velké milníky a na tom bude záviset ten úspěch. Myslím si, že hlavně ten summit v Sibiu bude takovou největší událostí toho rumunského předsednictví.  

Celý vstup Zuzany Stuchlíkové je k dispozici zde.  

#Rumunské předsednictví #Rumunsko

Zuzana Stuchlíková
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: instituce EU, právní stát, střední EvropaInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org