Café Evropa v regionech – Plzeň: Budoucnost evropských fondů

Debatní cyklus Café Evropa pokračuje i na podzim 2018. Tentokrát se uvidíme v Plzni 11. listopadu. Debatovat bude Marc Lemaître, Josef Bernard a Martin Baxa.

Přijďte s námi posedět v rámci formátu debat Café Evropa v regionech, které pořádá Evropská komise v ČR, Kancelář evropského parlamentu a EUROPEUM Institute for European Policy ve spolupráci s Europe Direct Plzeň, Plzeňským krajem, statutárním městem Plzeň a Eurocentrum Plzeň.

Hosty debatního podvečera v Liberci budou:

  • Marc Lemaître, generální ředitel DG Regio, Evropská komise
  • Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje
  • Martin Baxa, primátor města Plzeň

Moderátem debaty bude Petr Osvald, bývalý předseda české národní delegace v Evropském výboru regionů.

Na debatě bude dán prostor i Vám divákům a bude k dispozici káva, čaj a drobné občerstvení. Diskuze bude probíhat v českém jazyce a tlumočení z a do anglického jazyka bude k dispozici. 

S jakými překážkami se setkávají žadatelé v Plzeňském kraji? Jak tyto překážky co nejlépe překonat a jak lze čerpat efektivněji? Z jakých projektů a postupů si lze brát pozitivní příklad při snaze o čerpání dotací? Co stojí za procesem rozdělení prostředků mezi členské státy a jednotlivé regiony či města? Jakým způsobem a do jaké míry mohou regiony a Česká republika do tohoto procesu zasahovat? Umíme v Česku efektivně využívat dostupné prostředky kohézní politiky? Jak si stojíme v čerpání evropských peněz ve srovnání s ostatními státy EU? Jaké státy jsou v čerpání dotací nejefektivnější a proč? Jak budou vypadat evropské fondy a kohézní politika v příštích letech? A jaké budou priority EU v rámci evropského rozpočtu po roce 2020? 

Nejen o tom můžete v Plzni debatovat s našimi hosty. Budeme se těšit na Vaši účast!

Pozvánku najdete v PDF napravo od tohoto článku. Facebookovou událost naleznete zde.

#Café Evropa #Café Evropa v regionech #regiony #evropské fondy

Martin Vokálek
Výkonný ředitel

Expertiza: Ekonomická problematika, Evropská bezpečnost a NATO, válečné zločiny a mezinárodní právní problematika.

Miroslava Pisklová
Projektová manažerka

Expertiza: Evropská bezpečnost a obrana, hybridní hrozby, transatlantické vztahy, slovenská domácí a zahraniční politika

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org