European Summer School 2018 – "Europe in Transition: Exploring EU’s Futures" Report

V pořadí šestnáctá letní škola European Summer School se uskutečnila v červenci 2018 v Praze. S potěšením jsme přivítali studenty z patnácti různých zemí světa. Letošním tématem byla budoucnost Evropské unie a možné scénáře jejího vývoje.

Během tohoto intenzivního desetidenního kurzu se studenti zúčastnili 10 přednášek, 2 workshopů, 3 exkurzí, setkání se stakeholdery a množství volnočasových aktivit. Akademický program byl zahájen Stefanem Cavagnettem z Prague College, který hned na úvod zapojil studenty do živé diskuse na téma, co obnáší pojem „evropské identity“ a jak jeho chápání ovlivňuje proces evropské integrace. Tento blok byl následován Tomášem Weissem (vedoucí Katedry evropských studií, Univerzita Karlova) a jeho přednáškou na téma evropské bezpečnostní a obranné politiky. Studenti debatovali, zda v blízké budoucnosti vznikne evropská armáda, či nikoliv. Další přednáška, tentokrát od Lucie Najšlové (Univerzita Karlova), byla zaměřena na stále aktuální otázku migrace. Po ní následoval Michael Romancov (vedoucí Geopolitických studií, Univerzita Karlova) se svým příspěvkem na téma postavení Evropské unie v měnícím se geopolitickém uspořádání. Ivo Šlosarčík (garant oboru Evropských studií, Univerzita Karlova) posléze diskutoval se studenty o blížícím se Brexitu a jeho dopadech jak na Spojené království, tak na Evropskou unii. Stefano Cavagnetto a Lucie Rivera z Prague College se poté zaměřili na možné scénáře budoucnosti EU z pohledu etiky a nechali studenty samostatně navrhnout vlastní scénáře, kterými by se mohla ubírat budoucnost rozvoje Evropské unie. Akademický program byl zakončen Lucií Kadlecovou (Univerzita Karlova), která se zaměřila na stále aktuálnější téma kybernetické bezpečnosti.

Mimo přednášek si studenti také mohli zdokonalit své argumentační dovednosti na debatním workshopu vedeném Terezou Vickovou. Kromě toho se studenti také zúčastnili tří exkurzí kombinovaných s diskusemi se zajímavými stakeholdery. Program zahrnoval návštěvu Ministerstva zahraničních věcí a setkání s českým diplomatem, exkurzi do Senátu České republiky a setkání se senátorem prof. Václavem Hamplem, a v neposlední řadě návštěvu Britského velvyslanectví v Praze a diskusi se zástupcem velvyslance Gideonem Dewhirstem.

Během volného času byly organizovány různé neakademické aktivity, včetně dračích lodí, plážového volejbalu, projekce českých filmů či výlet na hrad Karlštejn a do přilehlých Koněpruských jeskyní.

Letní škola byla organizována ve spolupráci s našimi partnery – Prague College a Fakultou sociálních věd, Univerzity Karlovy v Praze – to celé pod záštitou Zastoupení Evropské komise v České republice. Tímto vyjadřujeme hluboké poděkování za pokračující spolupráci a podporu.

Pro další informace ohledně programu nadcházejícího ročníku letní školy prosím navštivte naší internetovou stránku essprague.eu.

#European Summer School #ESS #letní škola

Kateřina Davidová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: Energetická a klimatická politika EU, ochrana životního prostředíInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org