Češi říkají jasné NE referendům o zahraničních záležitostech

Náš Vít Havelka ve svém blogu zkoumá výsledky studie Sociologického ústavu AV o názorech občanů v otázce přímé demokracie.

  • Ve středu 14. 3. 2018 publikoval Sociologický ústav AV ČR aktualizovanou studii o názorech občanů na to, v jakých otázkách by se mělo rozhodovat v obecném referendu, a které kroky by měli učinit spíše zvolení zástupci veřejnosti. Drtivá většina 82% respondentů si myslí, že významné mezinárodní smlouvy by neměly být předmětem rozhodování v rámci všeobecného plebiscitu.

Po posledních volbách do Poslanecké sněmovny došlo k opětovnému rozvíření debaty o zavedení možnosti obecných referend. S plebiscity počítá česká ústava již od svého přijetí, avšak ústavní zákon definující podmínky konání referend nebyl doposud z důvodů značně rozdílných názorů na tuto problematiku přijat. Spory se vedly o to, jaká by měla být minimální účast při hlasování tak, aby bylo referendum platné, či kolik osob se musí podepsat pod petici, aby bylo možné plebiscit vypsat.

Největší kontroverze však doposud panovaly ohledně toho, zdali by mělo být možné uspořádat na základě zákona o obecném referendu hlasování o mezinárodních smlouvách, členství v mezinárodních organizacích a změnách ústavy. Mnozí odborníci i laická veřejnost se proti tomu často stavěli z obav, že by mohlo dojít k zneužití referenda způsobem, který by potencionálně změnil demokratický charakter České republiky či její zahraničně-politické zakotvení v euroatlantickém prostoru.

Nyní se však ukazuje, že veřejnost o možnost hlasování ve zmíněných otázkách nestojí a myslí si, že by o nich měli rozhodovat pouze jejich zvolení zástupci.

Ačkoliv se jedná o racionální a zcela správnou úvahu, je na základě dat prezentovaných Sociologickým ústavem AV ČR překvapivé, jak velká shoda v této otázce panuje. Od roku 2010, kdy toto téma CVVM sleduje, nedochází k žádným významným názorovým výkyvům. Stabilně kolem 75-86% obyvatelstva se vyjadřuje proti konání plebiscitů v zahraničně politických otázkách a mezi 62-76% ve věci významných zákonů. Společnost je naproti tomu rozdělena zhruba na dvě stejné poloviny v otázkách důležitých celospolečenských témat a místní referenda plně podporuje.

Je tedy otázkou, proč je tématu obecného referenda v současné době věnována taková pozornost, ačkoliv o to česká veřejnost evidentně nestojí. Pokud by mělo dojít k zavedení plebiscitů, pak pravděpodobně pouze v případě běžných otázek.

Zavádět obecná referenda v zahraničně-politických či ústavních otázkách nedává žádný smysl. Téměř nikdo je nechce.

 
#referendum #přímá demokracie #Česká republika #český politický systém

Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unie

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org