European Summer School 2018 – “Europe in Transition: Exploring EU’s Futures”

V červenci proběhne již 16. ročník letní školy European Summer School. Letošní program bude zaměřený na budoucí vývoj EU. Pro studenty přihlášené do 31. ledna platí nabídka snížené ceny.

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM pořádá již 16. ročník European Summer School. Program je určen pro studenty vysokých škol z celého světa.

Zaměřuje se na aktuálně diskutované otázky v Evropské unii, na současné trendy a scénáře budoucího vývoje. European Summer School je organizována pod záštitou české reprezentace Evropské komise a ve spolupráci s Prague College a s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

European Summer School nese letos název "Europe in Transition: Exploring EU’s Futures". Bude se konat v Praze od 14. do 24. července 2018.

Studentům, kteří se přihlásí do 31. ledna, nabízíme sníženou cenu. Připravena jsou také stipendia pro studenty ze zemí mimo Evropskou unii. 

Další informace naleznete na webových stránkách European Summer School. Dále si můžete stáhnout leaflet (v anglickém jazyce, přiložený k tomuto článku) a shlédnout i video z předchozích let.

#ESS #European Summer School

Kateřina Davidová
Výzkumná pracovnice

Expertíza: Energetická a klimatická politika EU, ochrana životního prostředí