European Summer School 2017 – "Challenged Union: Making Sense of the Troublemakers" Report

Patnáctý ročník letní školy European Summer School proběhl v červenci 2017 v Praze a přivítali jsme na něm 20 studentů z více než 10 zemí světa. Zastřešujícím tématem letošní letní školy byly výzvy, jimž Evropská unie v současnosti čelí.

Patnáctý ročník letní školy European Summer School proběhl v červenci 2017 v Praze a přivítali jsme na něm 20 studentů z více než 10 zemí světa. Zastřešujícím tématem letošní letní školy byly výzvy, jimž Evropská unie v současnosti čelí.

Během intenzivních deseti dnů tak studenti měli možnost diskutovat o rozmanitých výzvách současného světa a jejich řešeních na teoretické i praktické úrovni. Nabitý akademický program zahájil Christian Kvorning Lassen z našeho institutu seminářem o nárůstu populismu a extremismu v Evropě. Na to navázal Tomáš Weiss (vedoucí katedry Evropských studií FSV UK) s interaktivní přednáškou o bezpečnostní a obranné politice EU. Následovala přednáška Kláry Sutlovičové (Glopolis) na téma klimatických změn a způsobu, jakými se proti nim snaží Evropa bojovat. Nemohlo chybět ani jedno z nejdiskutovanějších témat současné veřejné sféry a to Brexit, o němž hovořil odborník na evropské právo a instituce prof. Ivo Šlosarčík z FSV UK. Stefano Cavagnetto a Bruce Gahir z Prague College poté se studenty debatovali o etickém rozměru evropské integrace a dopadu vlny populismu na princip solidarity v rámci EU. Poslední den si studenti poslechli přednášku Ricka Fawna z University of St Andrews, který se zaměřil na současný vývoj v zemích Visegrádské čtyřky. Poté následovala Zora Hesová (Asociace pro mezinárodní otázky), která se zabývala výzvami, jež pro EU představují migrace a integrace cizinců. Jako poslední se představil Michael Romancov z FSV UK, který analyzoval jakým výzvám EU čelí a bude čelit z geopolitického hlediska.

Kromě přednášek byl letos také poprvé do programu zařazen debatní workshop, kde se studenti pod vedením zkušené debatérky Terezy Vickové naučili zásady debatování a argumentace a sami si pak vyzkoušeli debatovat o kontroverzních tématech v oxfordském stylu. Mimo to byly součástí programu také tři exkurze spojené se setkáním se zajímavými osobnostmi. Hned na úvod studenti navštívili prostory Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci, kde se následně setkali s členy odboru politického plánování. Následovala exkurze do Senátu Parlamentu ČR a živá diskuze se senátorem prof. Václavem Hamplem. Na závěr studenti měli možnost navštívit Velvyslanectví Spojeného království v ČR a popovídat si (nejen) o Brexitu se zástupcem velvyslankyně, Angusem Stewartem.

Ve volném čase proběhly již tradiční závody na dračích lodích, přátelský turnaj v beach volejbale, výlet do Kutné Hory či večerní promítání českého filmu.

Letní škola proběhla jako obvykle ve spolupráci s našimi partnery – Prague College a Fakultou sociálních věd UK – a pod záštitou Zastoupení Evropské komise v České republice. Za podporu děkujeme!

Pro více informací o nadcházející letní škole sledujte naše stránky essprague.eu.

#European Summer School #ESS

Kateřina Davidová
Výzkumná pracovnice

Expertíza: Energetická a klimatická politika EU, ochrana životního prostředí