Party Responses to the EU in the Western Balkans: Transformation, Opposition or Defiance?

Náš výzkumný spolupracovník Marko Stojic vydává knihu, která přináší komparaci politických stran Chorvatska a Srbska na jejich postoje k EU a evropským záležitostem.

Nová Kniha Marko Stojice vysvětluje jak se Evropské záležitosti projevily v Chorvatských a Srbských politických stranách od roku 2000, v kontextu výzvy, kterou byla intergrace těchto zemí do Evrospkého společenství. Kniha přináší komplexní analýzu toho, jak politkcé strany určovaly a měnily svojí pozivi vůči EU, a to zkoumáním efektů interakce stranické politcké ideologie a strategie strany, umístěním strany ve stranickém systému, zkoumáním vztahů s voliči a s veřejností a také vztahy stran zahraničními subjekty. 

Více informací, a možnost zakoupit knihu, máte zde.

#balkán #západní balkán #srbsko #chorvatsko

Marko Stojić
Výzkumný spolupracovník

Expertiza: Evropská integrace, rozšíření EU, politické strany na Západním Balkáně, euroskeptické politické strany.

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org