Civil Servant Mobility Program: Školský management (říjen 2016)

V říjnu jsme již po několikáté hostil studijní cestu v rámci Programu mobility úředníků veřejné správy, který je realizován v rámci platformy Think Visegrad. Tématem byl tentokrát školský management a v rámci projektu, který se uskutečnil v týdnu od 23. do 29. října, do Prahy přijeli čtyři ředitelé škol z různých ukrajinských regionů a dva zástupci místních samospráv, kteří se věnují agendě školství.

Program návštěvy se sestával z řady setkání a exkurzí do škol. Byl poskládán tak, aby našim hostům poskytl komplexní pohled na systém českého školství, se zaměřením na vztahy mezi řediteli a zřizovateli a praktické aspekty realizace autonomie škol. Navštívili jsme proto různé typy škol (ZŠ a MŠ Karlovarský venkov, Montessori škola ZŠ Duhovka, Akademie řemesel Zelený pruh), sešli se se zástupci všech úrovní samospráv (pražská část Praha 1, obec Sadov, MHMP, Středočeský kraj), diskutovali se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i České školské inspekce. Dále jsme se sešli se zástupci Svazu měst a obcí, Centra školského managementu nebo Ústavu pro výzkum a rozvoj vzdělávání (oboje pod Pedagogickou fakultou UK). Všechna setkání byla konsekutivně tlumočena do ukrajinštiny.

V rámci programu byla pro hosty připravena uvítací večeře a závěrečný slavnostní oběd, během volného odpoledne v den státního svátku absolvovali komentovanou prohlídku města. Během evaluace obdržel projekt velmi dobré hodnocení – všechna setkání a návštěvy byly na škále od 1 do 5 hodnoceny průměrnou známkou 1 – 1,5, podobně hodnoceny byla i skladba doprovodného programu., výběr ubytování a profesionální a přátelský přístup organizátorů.

Za spolupráci velmi děkujeme Janě Strakové (Ústav pro výzkum a rozvoj vzdělávání), Jindřichu Kitzbergerovi (ředitel ZŠ Duhovka), Václavu Trojanovi (ředitel Centra školského managementu), Drahoslavu Matonohovi (ředitel Akademie řemesel Zelený pruh), Jitce Topičové (ředitelka ZŠ a MŠ Karlovarský venkov), Lence Šmídové (vedoucí oddělení vzdělávání, Středočeský kraj), Ondřeji Andrysovi (zástupce vrchního inspektora České školské inspekce), Zděňku Pracnému (vedoucí oddělení středního vzdělávání MŠMT), Marcele Štikové (předsedkyni školské komise Svazu obcí a měst), Michaele Vencové (vedoucí školského odboru Prahy 1) a Eve Houdové (MHMP) a dalším.

 

#Civil #Servant #Mobility #Ukrajina #školství #management

Zuzana Stuchlíková
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: instituce EU, právní stát, střední EvropaInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org