Think Tank Forum | Rethinking Enlargement in times of Geopolitical Earthquakes: Conclusions and recommendations

This policy brief summarizes the conclusions of the EU Enlargement Think-Tank Forum “Rethinking Enlargement in times of Geopolitical Earthquakes” organized in cooperation with Heinrich Böll Stiftung Prague Office and other partners.

Zjistit více

Think Tank Forum | Rethinking Enlargement in times of Geopolitical Earthquakes: Conclusions and recommendations

Tento politický brief shrnuje závěry fóra think-tanku pro rozšíření EU "Přehodnocení rozšíření v době geopolitických zemětřesení", které bylo uspořádáno ve spolupráci s pražskou kanceláří Heinrich Böll Stiftung a dalšími partnery.

Zjistit více

Invitation: Think Tank Forum: Rethinking Enlargement in times of Geopolitical Earthquakes

We would like to invite you to watch the live broadcast of the conference "Think Tank Forum: Rethinking Enlargement in times of Geopolitical Earthquakes", which will take place on Thursday 13 October at 15:00.

Zjistit více

POZVÁNKA: Think Tank Forum: Rethinking Enlargement in times of Geopolitical Earthquakes

Rádi bychom vás pozvali ke sledování přímého přenosu konference "Think Tank Forum: Rethinking Enlargement in times of Geopolitical Earthquakes", který se uskuteční ve čtvrtek 13. října v 15:00.

Zjistit více

Background Paper Think Tank Forum | Can the EU enlargement process be finally revitalized?

This article was written as background material for a panel discussion at the Think Tank Forum: EU Enlargement. The author of the article is senior researcher Jana Juzová. In the article, she discusses, for example, whether the war in Ukraine will speed up the accession negotiations of the Western Balkan countries to the EU.

Zjistit více

Podkladový materiál Think Tank Forum | Může být proces rozšiřování EU konečně oživen?

Tento článek byl napsán jako podkladový materiál pro panelovou diskuzi v rámci Think Tank Forum: EU Enlargement. Autorkou článku je seniory výzkumná pracovnice Jana Juzová. V článku se věnuje například tomu, jestli se kvůli válce na Ukrajině urychlí přístupová jednání zemí západního Balkánu do EU.

Zjistit více

Background Paper Think Tank Forum | The State of Democracy and Rule of Law in WB6

This article was written as background material for a panel discussion at the Think Tank Forum: EU Enlargement. The authors of the article are Oszkár Roginer, Project Manager, and Žiga Faktor, Head of our Brussels office. In the article, the authors discuss, among other things, elections, political pluralism, civil society, media, and fundamental rights in the Western Balkan countries.

Zjistit více

Podkladový materiál Think Tank Forum | Stav demokracie a právního státu ve WB6

Tento článek byl napsán jako podkladový materiál pro panelovou diskuzi v rámci Think Tank Forum: EU Enlargement. Autory článku jsou Oszkár Roginer, projektový manažer a Žiga Faktor, vedoucí naší bruselské kanceláře. V článku se autoři věnují mimo jiné volbám, politickému pluralismu, občanské společnosti, médiím či základním právům v zemích západního Balkánu.

Zjistit více

Background paper Think Tank Forum | Green agenda in the Western Balkans

Researcher Michal Hrubý prepared a background paper on the Green Agenda in the Western Balkans in the framework of the Think Tank Forum held in the first half of October 2022. In the paper, he discusses the role of the Green Agenda itself and its future. Indeed, the so-called Green Deal is the cornerstone of the EU's climate agenda, and the Western Balkans has declared the importance of this agreement by signing the Green Agenda for the Western Balkans (GAWB) in 2011.

Zjistit více PDF

Podkladový materiál Think Tank Forum | Zelená agenda na západním Balkáně

Výzkumný pracovník Michal Hrubý vypracoval podkladový materiál na téma zelené agendy v západním Balkáně v rámci Think Tank Forum, které proběhlo v první polovině října 2022. V článku se zaobírá samotnou rolí zelené agendy a její budoucností. Tzv. Green Deal (Evropská zelená dohoda) je totiž základním kamenem agendy EU v oblasti klimatu a západní Balkán vyhlásil význam této dohody podpisem Zelené agendy pro západní Balkán (GAWB) v roce 2011.

Zjistit více PDFInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org