Deník.cz: Favorité voleb na půdě EP: ANO prosazuje odlišnou politiku, než doma Babiš hlásá

Výkonný ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Martin Vokálek okomentoval rozdílnou domácí a evropskou politiku strany ANO. Z Evropského parlamentu totiž může česká politika vypadat jinak než doma. V koalici, která vládne Evropskému parlamentu a vlastně i EU, jsou spolu ANO, TOP 09, lidovci, STAN a ČSSD.

Zjistit více

The Czech Prime Minister seeks to renew the old anti-migration strategy and misinformation campaigns in re-election bid.

In her blog article, our intern Agathe Helluin focuses on Czech politics, particularly on Prime Minister Andrej Babiš and his style of political campaigning, which includes topics such as migration.

Zjistit více PDF

The Czech Prime Minister seeks to renew the old anti-migration strategy and misinformation campaigns in re-election bid.

Naše stážistka Agathe Helluin se ve svém blogovém článku zaměřuje na českou politiku, přesněji na předsedu vlády Andreje Babiše a jeho styl politické kampaně, mezi jejíž témata patří např. migrace.

Zjistit více PDF

Blesk: Epicentre: Zeman's outrageous insults of transgender people. And why hasn't the Czech Republic stood up for homosexuals?

The new Hungarian legislation has provoked a stormy reaction from the EU leadership. It bans education about sexual minorities in schools. However, the Czech Republic is one of the countries that has so far refused to join in the criticism of Hungary. In an interview with CNN Prima News on Sunday, President Miloš Zeman criticised women's political rights activists, the Me Too movement against sexual harassment and sexual minority events such as Prague Pride. His words that he finds transgender people "truly disgusting" have already gone around the world. Is the Czech Republic a progressive and liberal country, as Prime Minister Andrej Babiš claims? What are the implications of the condemnatory words of the head of state? These were the topics of Tuesday's Epicentre with Vladimír Bartovic, director of the EUROPEUM Institute for European Policy.

Zjistit více

Blesk: Epicentrum: Zemanovy pobuřující urážky transgender lidí. A proč se Česko nezastalo homosexuálů? Volume 0%

Nová maďarská legislativa vyvolala bouřlivou reakci vedení Evropské unie. Zakazuje totiž na školách osvětu o sexuálních menšinách. Jenže Česko je jednou ze zemí, které se zatím ke kritice Maďarska odmítají připojit. Prezident Miloš Zeman v nedělním rozhovoru pro CNN Prima News kritizoval bojovnice za politická práva žen, hnutí Me Too proti sexuálnímu obtěžování i akce sexuálních menšin typu Prague Pride. Jeho slova o tom, že jsou mu transgender lidé „opravdu bytostně odporní“, obletěla už celý svět. Je Česko progresivní a liberální zemí, jak tvrdí premiér Andrej Babiš? Jaké dopady mají odsuzující slova hlavy státu? To byla témata úterního Epicentra s ředitelem Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, Vladimírem Bartovicem.

Zjistit více

Česká televize: Fight for Agrofert

The head of our Brussels office, Žiga Faktor, commented on the conflict of interest of Czech Prime Minister Andrej Babiš in connection with the misuse of EU funds.

Zjistit více

Česká televize: Do boje za Agrofert

Vedoucí naší bruselské kanceláře Žiga Faktor se vyjádřil v pořadu 168 hodin ke střetu zájmu premiéra České republiky Andreje Babiše v souvislosti s evropskými dotacemi.

Zjistit více

EUROPEUM se připojuje k otevřenému dopisu na podporu Alexeje Navalného

Ředitel institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Vladimír Bartovic spolu se zástupci s Amnesty International a Asociace pro mezinárodní otázky podepsal otevřený dopis adresovaný nejen představitelům Ruska, ale také českému ministrovi zahraničí Jakubu Kulhánkovi a premiérovi Andreji Babišovi.

Zjistit více

Info.cz: The higher climate goal of the EU has approached, the Czech Republic will no longer block it

Our researcher Kateřina Davidová recently published an article on news portal Info.cz which deals with the topic of decreasing European emissions. The author responds to the unexpected turn of Prime Minister Andrej Babiš in the issue of reducing greenhouse gas emissions and his support for the European goal.

Zjistit více

Info.cz: Vyšší klimatický cíl EU se přiblížil, Česká republika už ho nebude blokovat

Naše výzkumná pracovnice Kateřina Davidová na zpravodajském portálu Info.cz nedávno publikovala článek zabývající se snížováním evropských emisí. Autorka reaguje na nečekaný obrat premiéra Andreje Babiše v problematice snižování emisí skleníkových plynů a jeho podporu evropského cíle.

Zjistit více