České zájmy v EU – Evropa bude taková, jakou si ji uděláme

V květnu 2020 spustil Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Ústavem empirických výzkumů STEM (iniciátorem projektu), Asociací pro mezinárodní otázky (AMO) a portálem Evropa v datech projekt České zájmy v EU. Jeho cílem je více vtáhnout českou veřejnost do toho, jak Češi ovlivňují politiku v Evropě, a zkoumat, zda politici v Evropě skutečně prosazují české zájmy.

Show more

INVITATION: Café Evropa online: Opening borders: When will we be able to travel in Schengen again?

EUROPEUM Institute for European Policy would like to cordially invite you to the next debate in the Café Evropa series. Because of the anti-coronavirus measures, it will be broadcasted online. The discussion will focus on re-opening borders in Schengen that are closed due to the current pandemic. The event will take place on Monday, June 8th.

Show more PDF

POZVÁNKA: Café Evropa online: Otevírání hranic: Kdy budeme moci opět volně cestovat v Schengenu?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na další debatu ze série Café Evropa. Stejně jako debata předchozí, i tato bude vysílána online z důvodu opatření proti koronaviru. Diskuse bude zaměřena na opětovné otevírání hranic po současné pandemii a navrácení volného pohybu a cestování po Schengenu. Akce se uskuteční v pondělí 8. června od 17.30 hodin.

Show more PDF

INVITATION: Café Evropa online: Green economy restart and recovery from the current pandemic

EUROPEUM Institute for European Policy would like to cordially invite you to the next debate in the Café Evropa series. Because of the anti-coronavirus measures, it will be broadcasted online. The discussion will focus on restart of green and recovery from current pandemic. The event will take place on Monday, June 1st.

Show more PDF

POZVÁNKA: Café Evropa online: Zelený restart ekonomiky a obnova po současné pandemii

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na další debatu ze série Café Evropa. Stejně jako debata předchozí, i tato bude vysílána online z důvodu opatření proti koronaviru. Diskuse bude zaměřena na restart zelené ekonomiky a obnovu po současné pandemii. Akce se uskuteční v pondělí 1. června od 17.30. hodin.

Show more PDF

INVITATION: Café Evropa online: Czech and European Culture during COVID-19 pandemic

EUROPEUM Institute for European Policy invites you to the next debate in the Café Evropa series. Like the previous debate it will be broadcasted online because of anti-coronavirus measures. The debate will focus on the Czech and European culture during this uneasy time. The debate will take place on Thursday, 21 May.

Show more PDF

POZVÁNKA: Café Evropa online: Česká a evropská kultura v "karanténě"

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na další debatu ze série Café Evropa. Stejně jako debata předchozí, bude i tentokrát vysílána online z důvodu opatření proti koronaviru. Debata bude zaměřena na českou a evropskou kulturu v době pandemické krize. Diskuse se uskuteční ve čtvrtek 21. května 2020.

Show more PDF

INVITATION: Café Evropa online: Czech science fighting the coronavirus– how does the financing works and how does the EU help?

EUROPEUM Institute for European Policy invites you to the next debate in the Café Evropa series. Like the previous debate it will be broadcasted online because of anti-coronavirus measures. The debate will focus on the fight of Czech science against the coronavirus. The debate will take place on Wednesday, 13 May.

Show more

INVITATION: Café Evropa online: Economic recovery after the coronavirus – how can EU help?

EUROPEUM Institute for European Policy invites you to the next debate in the Café Evropa series. Like the previous debate it will be broadcasted online because of anti-coronavirus measures. The debate will focus on the economic recovery after the coronavirus. The debate will take place on Thursday, 7 May.

Show more

INVITATION: Café Evropa online: Democracy and values in times of coronavirus

EUROPEUM Institute for European Policy invites you to the next debate in the Café Evropa series. Like the previous debate it will be broadcasted online because of anti-coronavirus measures. The debate will focus on the democracy and values in times of coronavirus. The debate will take place on Tuesday, 28 April.

Show more