Policy Paper: Czech Education Policy – Increasing attractiveness of teaching profession in the Czech Republic

Our Milan Urbaník published policy paper about Increasing attractiveness of teaching profession in the Czech Republic.

Zjistit více

Policy Paper: Česká vzdělávací politika - Zvyšování atraktivity učitelské profese v České republice

Náš Milan Urbaník publikoval policy paper o Zvyšování atraktivity učitelské profese v České republice.

Zjistit více

Policy report: Charting a new path for a reinforced and improved V4-France cooperation

We're publishing the final policy report from the project: Charting a new path for V4-France cooperation, which was written by sixteen invited experts including our Martin Michelot.

Zjistit více PDF

Policy report: Charting a new path for a reinforced and improved V4-France cooperation

Zveřejňujeme závěrečný policy report z projektu: Zmapování nové cesty ke spolupráci V4-Francie, kterou napsalo šestnáct pozvaných odborníků včetně našeho Martina Michelota.

Zjistit více PDF

Evaluation of the Czech EU policy in 2018

Vít Havelka and Louis Cox-Brusseau published a policy paper evaluating the Czech EU policy in 2018

Zjistit více PDF

Zhodnocení české EU politiky v roce 2018

Vít Havelka a Louis Cox-Brusseau publikovali policy paper zhodnocující českou evropskou politiku v roce 2018.

Zjistit více PDF

Do we need new foundations? Institutional questions ahead of the new EU Commission

Daniel Bartha published a policy paper as part of Think Visegrad.

Zjistit více PDF

POLICY PAPER: The future of Czech coal regions

Zuzana Vondrová authored a policy paper for the upcoming 10th debate from the Prague Climate Talks series.

Zjistit více PDF

POLICY PAPER: Budoucnost českých uhelných regionů

Zuzana Vondrová se ve svém nejnovějším policy paperu věnuje budoucnosti českých uhelných regionů.

Zjistit více PDF

EU MONITOR: The Original Sins of the new European Commission

This EU Monitor was written by our associated research fellow Piotr Maciej Kaczyński. He tackles the increased political confrontation in the European political arena.

Zjistit více PDFInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org