INVITATION: Čzech voice in the EU - How successful is the Czech Republic in promoting its interests in the EU?

We are happy to invite you to a debate organised by EUROPEUM Institute for European Policy. The event will take place in the European House in Prague on Monday, November 18, from 6 PM.

Zjistit více

ČRo Plus: Negotiations on the new multiannual financial framework of the European Union are coming to a final stage

Our Vít Havelka gave an interview for ČRo Plus, he commented on the topic of European grants and new priorities of the MFF.

Zjistit více

ČRo Plus: Jednání o novém dlouhodobém rozpočtu Evropské unie se dostávají do závěrečné fáze

Náš Vít Havelka poskytl pro Český rozhlas Plus rozhovor ohledně otázky nového víceletého finančního rámce Evropské unie. Ve svém komentáři se zaměřil na evropské dotace a nově zahrnuté priority.

Zjistit více

INVITATION: Implications of Brexit for EU Decision Making

The Think Visegrad Platform and EUROPEUM Institute for European Policy cordially invite you to an expert discussion titled: "Implications of Brexit for EU Decision Making"

Zjistit více PDF

INVITATION: What EU do we want in 2025? Eurozone

We are happy to invite you a debate organised by EUROPEUM Institute for European Policy. The event will take place in the European House in Prague on November 13.

Zjistit více PDF

CT24: New Brexit deal in parliament

Our Vít Havelka was a guest of Monday afternoon Studio CT24. The subject of his comment was the new Brexit deal in parliament.

Zjistit více

ČT24: Nová dohoda o Brexitu v parlamentu

Náš Vít Havelka byl hostem pondělního odpoledního Studia ČT24. Tématem jeho komentáře byla nová dohoda o Brexitu v parlamentu.

Zjistit více

INVITATION: What kind of EU do we want in 2025? - Rule of law

EUROPEUM Institute for European Policy would like to cordially invite you to the discussion on a topic of EU's perception of the rule of law.

Zjistit více PDF

Policy paper: Implications of Brexit in EUs Decision Making for the Czech Republic

What are the possible consequences of Brexit for the Czech Republic's position in the EU? What impact does Brexit have on the European political arena? And what steps could help our country to adapt to new status quo? These are some of the topics discussed in the policy paper prepared by our research fellow Vít Havelka.

Zjistit více PDF

Policy paper: Dopady Brexitu na Českou republiku v rámci rozhodovacího procesu EU

Jaké jsou možné dopady brexitu na pozici České republiky v Evropské unii? Jaký vliv má brexit na evropskou politickou arénu? A jaké kroky by mohly naší zemi pomoci při adaptaci na nový status quo? To jsou některá z témat, kterými se ve svém policy paperu zabýval náš výzkumník Vít Havelka.

Zjistit více PDFInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org