COMMENTARY: Economic Policies – Czech Party Programmes for the EP 2019 Elections

Vít Havelka, in his latest commentary, analyzes the economic policies of Czech political parties' programs for the European Parliament elections.

Zjistit více PDF

KOMENTÁŘ: Ekonomické politiky – programy český politický stran pro evropské volby v roce 2019

Vít Havelka ve svém nejnovějším komentáři rozebírá ekonomické politiky programů českých politických stran pro volby do Evropského parlamentu.

Zjistit více PDF

COMMENTARY: Main election topics of the upcoming European Elections

Our Kateřina Davidová and Vít Havelka published a commentary aiming to provide the reader with an overview and general understanding of the context that the upcoming European elections will take place in.

Zjistit více PDF

KOMENTÁŘ: Hlavní témata nacházejících Evropských voleb

Vít Havelka a Kateřina Davidová zpracovali komentář, který si klade za cíl poskytnout čtenáři přehled a obecné pochopení kontextu, v němž se budou Evropské volby konat.

Zjistit více PDF

Analysis Of the Activity Of the Czech MEPs During the 2014–2019 Term

Vít Havelka and Zuzana Stuchlíková from EUROPEUM Institute for European policy conducted an analysis of the activity of the Czech MEPs during the 2014–2019 term. The analysis combines quantitative and qualitative methods of research (including the interviews). The text contains, for example, the factors influencing MEPs' success, the impact of the national interests on their work, evaluations and recommendations.

Zjistit více PDF

Analýza činnosti českých europoslanců ve volebním období 2014–2019

Vít Havelka a Zuzana Stuchlíková z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM vypracovali analýzu činnosti českých europoslanců ve volebním období 2014–2019. Analýza kombinuje kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu (včetně rozhovorů). Text obsahuje mimo jiné faktory ovlivňující možnou úspěšnost europoslanců, vliv národních zájmů na jejich činnost, hodnocení a doporučení.

Zjistit více PDF

ČT24: Summit lídrů 27 zemí EU

Vít Havelka was speaking in the broadcasting of the Czech television about the summit of the EU in Romanian Sibiu.

Zjistit více

ČT24: Summit lídrů 27 zemí EU

Vít Havelka hovořil na zpravodajském kanálu ČT 24 o summitu hlav států a premiérů EU v Sibiu.

Zjistit více

Commentary: Summit in Sibiu

Vladimír Bartovic, Christian Kvorning Lassen, Zuzana Stuchlíková, Louis Cox-Brusseau, Vít Havelka and Kateřina Davidová reacted to the Summit in Sibiu 2019.

Zjistit více PDF

Komentář: Summit v Sibiu

Vladimír Bartovic, Christian Kvorning Lassen, Zuzana Stuchlíková, Louis Cox-Brusseau, Vít Havelka a Kateřina Davidová reagují na Summit v Sibiu 2019.

Zjistit více PDFInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org